اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم مدیریت وحسابداری وفرهنگ اقتصادی , 2018-01-31

عنوان : ( نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی )

نویسندگان: حبیبه ابراهیمی , تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حقایق بیانگر این مطلب است که از سال های پس از انقلاب اسلامی، ایران همواره از سوی برخی کشورهای دیگر تحریم شده و از سوی آنان تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. این تحریم ها بر بخش های مختلف کشور اثرگذار است. مهمترین بخش که به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر گذار است، اقتصاد می باشد. برای مقاوم شدن در برابر این فشارها، ترمیم نهادهای فرسوده و ناکارآمد، دفاع در مقابل تحریم های اقتصادی و همین طورمصون ماندن از بحران های جهانی و در نهایت دستیابی به رشد و شکوفایی در این شرایط راه حل اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح گشت. برخی اقتصاد مقاومتی را به معنی آمادگی و مقاومت در برابر توطئه ها و برنامه های دشمن به منظور ایجاد شوک و بحران در اقتصاد خودی بیان و برای آن شاخص ها و مؤلفه های مختلفی تعریف کرده اند. جهاد اقتصادی، مدیریت مصرف، شناسایی حوزه های فشار و تهدیدات، تقویت تولیدداخلی، اصلاح الگوی مصرف، بهبود کار و... از جمله این مؤلفه ها هستند. القای تفکر اقتصاد مقاومتی یک تدبیر هوشمندانه است تا مدیران ارشد اقتصادی رااز غفلت ایجاد شده در بخش اقتصاد برهاند. اقتصاد مقاومتی مکمل جهاد اقتصادی است. این پژوهش سعی دارد تا نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی را توضیح و در انتها راهکارهایی به منظور تحقیق این اقتصاد بیان نماید.

کلمات کلیدی

, اقتصاد, اقتصادمقاومتی, بورس, تحریم اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067553,
author = {ابراهیمی, حبیبه and ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم مدیریت وحسابداری وفرهنگ اقتصادی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اقتصاد، اقتصادمقاومتی، بورس، تحریم اقتصادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش بورس بر تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم اقتصادی
%A ابراهیمی, حبیبه
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J اولین کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم مدیریت وحسابداری وفرهنگ اقتصادی
%D 2018

[Download]