The 36th National and the 3rd International Geosciences Congress , 2018-02-25

عنوان : ( تحلیل تنش دیرین در توده های گرانیتوئیدی منطقه دهنو واقع در غرب مشهد )

نویسندگان: حمیدرضا احمدزاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات نوین زمین شناختی نشان می دهد که سنگ کره در زمان و مکان در حال فرگشت بوده است از این رو پی بردن به جهت تنش های دیرین برای تفسیر چگونگی پیدایش ساختارها و مراحل دگرریختی از اهمیت فراوانی برخوردار است (علیمی،1393). توده گرانیتی دهنو (G1)در غرب مشهد نیز یکی از قدیمی ترین توده های نفوذی است( سن تریاس فوقانی) (Karimpour et al,2006). تحلیل تنش دبربن در این گرانیت ها با استفاده از ساختمان‌های شکننده (گسل‌ها) و خطوط لغزش انجام گرفت و دو جهت تنش (NE-SW) و (NW-SE) برای این گرانیت ها شناسایی شد که با توجه به تقدم و تاخر ساختمان های موجود راستای تنش (NW-SE) جدیدتر از راستای تنش (NE-SW)تشخیص داده شد. بر اساس پژوهش های (علوی،1991) (رحیمی و قائمی،1393) میدان تنش شمالی جنوبی در تریاس پسین در نتیجه بسته شدن پالئوتتیس در بینالود همزمان با رویداد پالئوتتیس (سیمرین) رخ داده است و میدان تنش شمال شرقی – جنوب غربی همزمان با بسته شدن نئوتتیس و رویداد آلپ میانی و پسین رخ‌داده است که این تغییر جهت میدان تنش نیز در منطقه دیده می‌شود.

کلمات کلیدی

, تنش دیرین, گرانیت دهنو, بینالود, پالئوتتیس, رویداد سیمرین, پالئوتتیس, نئوتتیس, آلپ میانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067560,
author = {احمدزاده, حمیدرضا and رحیمی, بهنام and قائمی, فرزین},
title = {تحلیل تنش دیرین در توده های گرانیتوئیدی منطقه دهنو واقع در غرب مشهد},
booktitle = {The 36th National and the 3rd International Geosciences Congress},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تنش دیرین،گرانیت دهنو، بینالود، پالئوتتیس، رویداد سیمرین، پالئوتتیس، نئوتتیس، آلپ میانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تنش دیرین در توده های گرانیتوئیدی منطقه دهنو واقع در غرب مشهد
%A احمدزاده, حمیدرضا
%A رحیمی, بهنام
%A قائمی, فرزین
%J The 36th National and the 3rd International Geosciences Congress
%D 2018

[Download]