اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر , 2016-05-12

عنوان : ( کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده )

نویسندگان: مریم مؤذن , محمدرضا اکبرزاده توتونچی , سیدکمال حسینی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به‌منظور مدیریت مساله‌ی تاخیر رانندگان در واکنش به‌موقع در مواجه با حوادث غیرمترقبه‌ی سطح جاده‌ها و همچنین عدم آگاهی کافی آنها از وضعیت جاده‌، از ترکیب کنترل پیش‌بین و کنترل‌کننده فازی برای کنترل خودروهای موجود در یک محیط جمعی استفاده می‌کنیم، تا بتوانیم با پیش‌بینی وضعیت جاده و عکس‌العمل رانندگان اقدام کنترلی بهینه را انتخاب کرده و در نهایت با اعمال نظر مشترک انسان و ماشین، کنترل خودرو انجام شود. بدین منظور یک روش به اشتراک‌گذاری خودمختاری، به نحوی ارائه می‌شود که در آن هم از قدرت راننده انسان و هم ماشین برای هدایت خودرو بهره گرفته‌شده‌است. به این ترتیب که رفتار راننده‌ی انسان با بهره‌گیری از منطق فازی مدل‌شده و همچنین یک روش کنترل پیش‌بین برای کنترل گروهی از وسایل‌نقلیه به‌نحوی پیشنهاد شده‌است که نه‌تنها بتوان قیود دوری از موانع و همچنین محدودیت‌های سرعت را برآورده ساخت، بلکه حجم محاسبات نیز به شدت کاهش ‌یابد.

کلمات کلیدی

, کنترل جمعی, کنترل پیش‌بین(MPC), منطق فازی, مساله برنامه‌ریزی مربعی ترکیبی عددصحیح (MIQP), روش بهینه‌سازی شاخه و کران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067564,
author = {مؤذن, مریم and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا and حسینی ثانی, سیدکمال},
title = {کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل جمعی، کنترل پیش‌بین(MPC)، منطق فازی، مساله برنامه‌ریزی مربعی ترکیبی عددصحیح (MIQP)، روش بهینه‌سازی شاخه و کران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کنترل گروهی خودروها در یک محیط جمعی توسط انسان و ماشین با بهره گیری از منطق فازی و کنترل پیش بین توزیع شده
%A مؤذن, مریم
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%A حسینی ثانی, سیدکمال
%J اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
%D 2016

[Download]