هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک , 2018-02-18

عنوان : ( بررسی تأثیر پارامترهای شهرسازی بر تصادفات عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد) )

نویسندگان: مریم حسن پور , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سید حسن محسنیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیقات نشان می¬دهند که سهم عابر پیاده از مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات ترافیکی 22 درصد و این مقدار در کشور ایران معادل با 2/23 درصد می¬باشد. از این¬رو تحلیل و ارزیابی تصادفات عابرین پیاده به یکی از چالش‌های مهم مهندسی در زمینه¬ی ارتقای ایمنی تبدیل شده است. پارامترهای مختلفی از جمله عوامل انسانی، عوامل محیطی، طرح هندسی و مشخصات وسیله¬ی نقلیه بر ایمنی ترافیک و تصادفات اثر می¬گذارند. در این میان مطالعات محدودی رابطه¬ی بین ساختار شهری را با تصادفات مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین این مقاله بر رابطه¬ی میان پارامترهای شهرسازی از قبیل اندازه¬ی بلوک شهری، بافت شهری، کاربری زمین و تعداد تصادفات عابر پیاده تمرکز کرده است. با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور،¬ بر اساس آمار و اطلاعات شهر مشهد در سال‌های 1391 تا 1393 و آماده¬سازی لایه¬های رستری مورد نیاز در محیط GIS، سعی بر آن است که نحوه¬ی ارتباط متغیرهای نام برده بر تصادفات جرحی عابر پیاده در کمان¬های شبکه¬ی شهری ارزیابی گردد. براساس نتایج تحقیق با افزایش فاصله از کاربری تجاری تعداد تصادفات عابر پیاده کاهش می یابد. در ناحیه¬هایی با بافت ارگانیک به نسبت شبکه¬های شطرنجی و همچنین در بلوک¬های ریزدانه به نسبت درشت¬دانه تعداد تصادفات عابر پیاده بیشتر رخ می¬دهد.

کلمات کلیدی

, تصادفات جرحی عابر پیاده, متغیرهای ساختار شهری, سیستم اطلاعات مکانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067589,
author = {مریم حسن پور and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and سید حسن محسنیان},
title = {بررسی تأثیر پارامترهای شهرسازی بر تصادفات عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)},
booktitle = {هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تصادفات جرحی عابر پیاده، متغیرهای ساختار شهری، سیستم اطلاعات مکانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر پارامترهای شهرسازی بر تصادفات عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)
%A مریم حسن پور
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A سید حسن محسنیان
%J هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
%D 2018

[Download]