چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران , 2018-03-09

عنوان : ( بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بیهوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت )

نویسندگان: سعید واحدی , میلاد راحتی , مهرداد فتحی , سیدرضا عطارزاده حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بیهوازی افراد ورزشکار با مزاج های متفاوت می باشد و از طریق بررسی این ویژگی ها افراد غیر ورزشکار می توان این چنین حدس زد که با برخی از فاکتورهای انتروپومتریکی و امادگی جسمانی حرکتی می توان به استعداد ورزشی افراد غیرورزشکار پی برد.

کلمات کلیدی

, قدرت بیشینه نسبی, آستانه بیهوازی, ورزشکار, مزاج های متفاوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067622,
author = {واحدی, سعید and راحتی, میلاد and فتحی, مهرداد and عطارزاده حسینی, سیدرضا},
title = {بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بیهوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت},
booktitle = {چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {قدرت بیشینه نسبی،آستانه بیهوازی،ورزشکار،مزاج های متفاوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مقایسه قدرت بیشینه نسبی و آستانه بیهوازی افراد غیر ورزشکار با گروه های مزاجی متفاوت
%A واحدی, سعید
%A راحتی, میلاد
%A فتحی, مهرداد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%J چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
%D 2018

[Download]