چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی , 2017-07-14

عنوان : ( پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از مخلوط کاتالیست زیرکونوسن و کاتالیست پیریدین ایمینی [N-N ] بر پایه نیکل )

نویسندگان: علی جاویدنیا , نوید رمضانیان , سعید احمدجو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پلیمریزاسیون اتیلن در محلول با استفاده از مخلوط کاتالیست همگن زیرکونسن (cyclopentadienyl) zirconium dichloride (Cp2ZrCl2) و کاتالیست پیریدیل ایمینی نیکل 2-[1-(2,6-diisopropylphenylimino)ethyl]pyridinenickel(II)dibromide در حضور متیل آلومینواکسان به عنوان کمک کاتالیست انجام شد. پلیمریزاسیون اتیلن تحت فشار 1 تا 4 بار، دمای 10- تا 30 درجه سانتی گراد و نسبت مولی کمک کاتالیست به کاتالیست 500 تا 1250 انجام پذیرفت. که بیشترین فعالیت کاتالیست مربوط به دمای صفر درجه سانتی گراد، فشار 2 بار و نسبت مولی کمک کاتالیست به کاتالیست 1000 بدست آمد.

کلمات کلیدی

, پلیمریزاسیون اتیلن, کاتالیست زیرکونسن, کاتالیست نامتقارن نیکل, پلیمریزاسیون در محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067628,
author = {جاویدنیا, علی and رمضانیان, نوید and سعید احمدجو},
title = {پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از مخلوط کاتالیست زیرکونوسن و کاتالیست پیریدین ایمینی [N-N ] بر پایه نیکل},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلیمریزاسیون اتیلن، کاتالیست زیرکونسن، کاتالیست نامتقارن نیکل، پلیمریزاسیون در محلول},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از مخلوط کاتالیست زیرکونوسن و کاتالیست پیریدین ایمینی [N-N ] بر پایه نیکل
%A جاویدنیا, علی
%A رمضانیان, نوید
%A سعید احمدجو
%J چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی، مهندسی شیمی
%D 2017

[Download]