سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017) , 2017-09-13

عنوان : ( استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052 )

نویسندگان: فرید ایلچی , مسعود آزادی مقدم , مریم طالبی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند جوشکاری با الکترود غیر مصرفی تنگستن و گاز محافظ که با عنوان جوشکاری تیگ نیز شناخته شده است، به سبب کیفیت بالای اتصال یکی از فرآیندهای پرکاربرد جوشکاری محسوب می شود. یکی از کاربردهای مهم این فرآیند در جوشکاری ورق های نازک می باشد. در این تحقیق اثر پارامترهای تنظیمی فرآیند جوشکاری تیگ که شامل شدت جریان، فرکانس، سرعت و گپ می باشند بر ناحیه متاثر از حرارت که به عنوان یکی از مهم ترین مشخصه های خروجی در نظر گرفته شده است مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور ایجاد ارتباط دقیق بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند از مدل سازی رگرسیونی استفاده شده است. جهت گردآوری داده های مورد نیاز در انجام این تحقیق، 27 آزمایش تجربی با بهره گیری از تکنیک طراحی آزمایشات و روش پاسخ سطح انجام شد. سپس انواع توابع رگرسیونی شامل خطی، درجه دوم و لگاریتمی بر این داده ها برازش داده شد. در مرحله بعد، اعتبار این مدل ها با استفاده از تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفته و مدل مرتبه دوم که دارای برازش و دقت بالاتری است به عنوان مدل اصلح انتخاب گردبد. سپس برای بهینه سازی از الگوریتم ازدحام ذرات، برای نیل به مشخصه خروجی مطلوب (ناحیه متاثر از حرارت) استفاده شد. مقایسه نتایج بهینه سازی با مقادیر واقعی نشانگر قابلیت بسیار خوب روش پیشنهادی در مدل سازی و بهینه سازی این فرآیند می باشد.

کلمات کلیدی

, جوشکاری با الکترود غیر مصرفی تنگستن و گاز محافظ, ناحیه متاثر از حرارت, مدل سازی رگرسیونی, بهینه سازی, الگوریتم ازدحام ذرات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067642,
author = {فرید ایلچی and آزادی مقدم, مسعود and مریم طالبی and کلاهان, فرهاد},
title = {استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017)},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {جوشکاری با الکترود غیر مصرفی تنگستن و گاز محافظ، ناحیه متاثر از حرارت، مدل سازی رگرسیونی، بهینه سازی، الگوریتم ازدحام ذرات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات برای بهینه سازی ناحیه متاثر از حرارت در فرآیند جوشکاری با الکترود تنگستن آلیاژ آلومینیوم 5052
%A فرید ایلچی
%A آزادی مقدم, مسعود
%A مریم طالبی
%A کلاهان, فرهاد
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017)
%D 2017

[Download]