سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017) , 2017-09-13

عنوان : ( مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: میثم بیت الامانی , فرهاد کلاهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

،رآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از پرکاربردترین روش های ماشینکاری مخصوص برای شکل دهی قطعات هادی جریان الکتریسیته است. در این روش ابزار با قطعه کار تماس نداشته و سختی قطعه کار نیز بر سرعت ماشینکاری تاثیری ندارد. بنابراین می توان این روش را در ماشینکاری مواد سخت نظیر فولادهای گرمکار بکار گرفت. در این تحقیق، فئلاد AISIH13 که از نوع فولادهای گرمکار بوده و به علت مقاومت بالا در برابر حرارت، بیشتر برای ساخت قالب های ریخته گری و اکستروژن آلیاژهای غیر آهنی مانند آلومینیوم، منیزیم و مس مورد استفاده قرار می گیرد، انتخاب شده است. پارامترهای تنظیمی شامل ولتاژ گپ، شدت جریان، زمان روشنی پالس و فاکتور کار هستند. نرخ برداشت ماده و کیفیت سطح قطعات تولیدی نیز به عنوان خروجی های فرآیند در نظر گرفته شدند. در این تحقیق از طرح تاگوچی به منظور گردآوری داده های تجربی در رویکرد طراحی آزمایش ها استفاده شده است. بعد از انجام آزمایشات، برای ایجاد ارتباط بین پارامترهای ورودی و خروجی فرآیند، از مدل سازی رگرسیونی استفاده شد. سپس از روش های آماری و آزمایشات صحه گذاری به منظور ارزیابی و انتخاب مدل های اصلح به عنوان توابع هدف در بهینه سازی استفاده شد. برای بهینه سازی نیز از الگوریتم ژنتیک استفاده شد. ناتیج حاصل از بهینه سازی و آزمایشات تجربی نشان داد که بکارگیری روش ارائه شده می تواند به ابزاری کارآمد برای مدل سازی و بهینه سازی فرآیند تبدیل شود.

کلمات کلیدی

, ماشینکاری تخلیه الکتریکی, بهینه سازی, طرح تاگوچی, فولاد گرمکار AISIH13, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067645,
author = {بیت الامانی, میثم and کلاهان, فرهاد},
title = {مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017)},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماشینکاری تخلیه الکتریکی، بهینه سازی، طرح تاگوچی، فولاد گرمکار AISIH13، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی ریاضی و بهینه سازی فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی فولاد گرمکار AISIH13 با بهره گیری از رویکرد تاگوچی و الگوریتم ژنتیک
%A بیت الامانی, میثم
%A کلاهان, فرهاد
%J سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها (ICISE 2017)
%D 2017

[Download]