سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28

عنوان : ( بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی )

نویسندگان: فتانه پورشیرازی , سیدمحمود حسینی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله یک مدل تصمیم‌گیری فازی برای ارزیابی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی بکار رفته در توربین بادی ارائه گردیده است. عوامل مؤثر مورد بررسی در این تحقیق شامل رطوبت کامپوزیت، لایه‌چینی کامپوزیت، رطوبت الیاف، رطوبت رزین، چگالی الیاف، سایزینگ الیاف، ویسکوزیته رزین، درصد رابر در رزین، درصد پراکسید در رزین، دمای محیط، دمای پخت رزین، دمای پخت کامپوزیت و سیکل پخت بوده است. مدل ارائه شده شامل مراحل تعریف مسأله، ساختار سلسله مراتبی آن شامل 3 سطح هدف، معیارها و گزینه‌ها، محاسبات فازی و رتبه‌بندی نهایی عوامل مؤثر بود. برای انتخاب معیارها و گزینه‌ها و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آن‌ها، نظرات متخصصین و محققین و نیز جمع‌بندی نتایج پرسشنامه‌ای و کتابخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله بعد با استفاده از تحلیل گسترش یافته چانگ عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی بر اساس معیارهای منتخب، مورد مقایسه زوجی قرار گرفته و ارزیابی و رتبه‌بندی شد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می‌دهد که سه عامل لایه‌چینی کامپوزیت، چگالی الیاف و دمای پخت رزین رتبه‌های یک تا سه را در بین عوامل مؤثر مذکور دارند و برای ارتقای بهره‌وری ورقه‌های کامپوزیتی نیازمند بیشترین دقت می‌باشند.

کلمات کلیدی

, تحلیل سلسله مراتبی فازی, کامپوزیت, پره توربین بادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067697,
author = {پورشیرازی, فتانه and حسینی, سیدمحمود and شادمان, علیرضا},
title = {بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل سلسله مراتبی فازی، کامپوزیت، پره توربین بادی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری پره کامپوزیتی توربین بادی
%A پورشیرازی, فتانه
%A حسینی, سیدمحمود
%A شادمان, علیرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]