سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28

عنوان : ( بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر )

نویسندگان: فتانه پورشیرازی , سیدمحمود حسینی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) با مطالعه اثرات تغییرات در عوامل و اجزای مختلف محصول در کوتاه‌ترین زمان و هزینه ممکن، امکان دسترسی به اطلاعات معتبر و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌آورد. در این مقاله به منظور تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر، از روش طراحی آزمایش مرکب مرکزی (CCD) بر اساس سه متغیر درصد پراکسید، درصد رابر و دمای پخت رزین در سه سطح استفاده شده است. برای این منظور با کمک نرم‌افزار design expert جدولی شامل 19 آزمایش طراحی شد. در این جدول کمینه و بیشینه درصد پراکسید به ترتیب 2 و 3، کمینه و بیشینه درصد رابر به ترتیب 1 و 5 و کمینه و بیشینه دمای پخت رزین به ترتیب 20 و 80 درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته شد. در انتها نیز نتایج آماری به کمک نرم‌افزار مذکور تحلیل شده و مدل پیش‌بینی ارائه شده است. سپس کفایت مدل بررسی شده و مقدار بهینه استحکام کششی و عوامل مؤثر بر آن گزارش شده است.

کلمات کلیدی

, طراحی آزمایش‌ها, طرح مرکب مرکزی (CCD), استحکام کششی, رزین پلی استر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067698,
author = {پورشیرازی, فتانه and حسینی, سیدمحمود and شادمان, علیرضا},
title = {بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طراحی آزمایش‌ها، طرح مرکب مرکزی (CCD)، استحکام کششی، رزین پلی استر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری روش طراحی آزمایش‌ها (DOE) در تعیین شرایط بهینه استحکام کششی رزین پلی‌استر
%A پورشیرازی, فتانه
%A حسینی, سیدمحمود
%A شادمان, علیرضا
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]