پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات )

نویسندگان: اسحق نظری , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مواد آلی بر جذب فسفر از خاک فسفات توسط گندم، آزمایشی در شرایط گلخانه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمار‌های آزمایش شامل مواد اصلاحی (تفاله سیب، زیتون و گوجه‌فرنگی و کود دامی) در 3 سطح (0 (شاهد)، 5/0 و 1 درصد وزنی) بود. بیشترین جذب فسفر در شاخساره و ریشه گندم در تیمار تفاله گوجه‌فرنگی مشاهده شد. تفاوت معنی‌داری بین دو سطح نیم و یک درصد مواد آلی به جز تفاله گوجه‌فرنگی مشاهده نشد. تفاله گوجه‌فرنگی میانگین جذب فسفر از خاک فسفات در شاخساره را 18 میلی‌گرم در گلدان نسبت به شاهد افزایش و تفاله سیب و زیتون مقدار جذب فسفر در ریشه و شاخساره گندم را کاهش داد و تفاوت معنی داری بین تیمارهای کود دامی و شاهد مشاهده نشد؛ بنابراین کاربرد تفاله گوجه به‌منظور افزایش جذب فسفر از خاک فسفات توسط گندم در راستای کشاورزی پایدار توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, تفاله زیتون, سیب و گوجه, جذب فسفر, کود دامی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067753,
author = {نظری, اسحق and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تفاله زیتون، سیب و گوجه، جذب فسفر، کود دامی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مواد آلی مختلف بر جذب فسفر توسط گندم در یک خاک آهکی کود داده شده با خاک فسفات
%A نظری, اسحق
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]