کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر , 2018-01-17

عنوان : ( تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN )

نویسندگان: محمد جواد جلاب الدجیلی , عباس ابراهیمی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بازشناسی احساس از گفتار به یکی از موضوعات پژوهشی فعال در پردازش گفتار و در برنامههای مبتنی بر تعامل انسان و کامپیوتر تبدیل شده است. با وجود پژوهشهای زیاد در این زمینه همچنان فاصله زیادی بین احساسات طبیعی انسان و درک کامپیوتر نسبت به آن وجود دارد. در حالت کلی یک سیستم بازشناسی احساس از روی گفتار را می توان متشکل از سه بخش مهم استخراج ،( MFCC ) ضرایب کپسترالِ فرکانسی مل , (FP) ویژگی، انتخاب ویژگی و طبقه بندی دانست . که در این مقاله ویژگیهاى فوریه و ترکیبهای مختلفی از آنها به عنوان بردار ویژگی از دادگان استخراج میشود. مسأله بعد کاهش ویژگی مربوط (FEZ) ویژگیهای به تشخیص احساس از گفتار برای ارزیابی کارایی سیستم توضیح دادهشده است. سپس همجوشی طبقه بندیهاى هر حالت احساسی انجام میگیرد. به منظور مقایسه، آزمایشات مشابهی بر (KNN) و (SVM) با استفاده از ماشین بردار پشتیبان انجام میگیرد. به منظور مقایسه، آزمایشات مشابهی بر (KNN) نزدیکترین همسایه 5 -K و (SVM) با استفاده از ماشین بردار پشتیبان روی دادگان گفتار احساسی زبان آلمانی و زبان فارسی انجام شده است و نتایج قابل توجهی به دست آمده است .

کلمات کلیدی

, الگوریتم تحلیل مولفههای اصلی, مدل ماشین بردار پشتیبان, تشخیص احساسات گفتار, محاسبات عاطفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067755,
author = {الدجیلی, محمد جواد جلاب and ابراهیمی مقدم, عباس},
title = {تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN},
booktitle = {کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {الگوریتم تحلیل مولفههای اصلی، مدل ماشین بردار پشتیبان، تشخیص احساسات گفتار، محاسبات عاطفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تشخیص احساسات انسان از روى گفتار توسط همجوشی طبقه‌بندهای SVM و KNN
%A الدجیلی, محمد جواد جلاب
%A ابراهیمی مقدم, عباس
%J کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
%D 2018

[Download]