شیعه پژوهی, دوره (2), شماره (8), سال (2017-1) , صفحات (111-130)

عنوان : ( سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه )

نویسندگان: محمدرضا جواهری , جواد شمسی اتراباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جامعه شیعیان، در جریان انتشار خبر شهادت امام موسی کاظم(ع) با چهار واکنش متفاوت مواجه شد: گروه نخست بر این خبر صحه گذاشت و قائل به امامت حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) شدند. در مقابل، برخی شهادت حضرت را انکار کردند و دسته‌ای دیگر علی‌رغم پذیرش این خبر، قائل به رَجعت ایشان شده، دسته چهارم شکاکانه در میان ایستادند. وجه تشابه گروه دوم و سوم اعتقاد به ختم سلسله امامت در امام موسی کاظم(ع) و قول به «قائم» و «مهدی» بودن ایشان است. در تاریخ از این دو گروه به ‌نام واقفه یاد شده است. پیدایش واقفه معلول دو علت است: علت نخست شرایط فرهنگی و اعتقادی‌ای است که محیط مساعد برای ظهور این فرقه را فراهم آورد. فهم ناصواب از فعالیت‌های سیاسی امام کاظم(ع) و اخبار متناقض شهادت ایشان بعد دیگر علت نخست است. دومین علت پیدایش واقفه را می‌توان طمع‌ورزی مالی برخی وکلای امام دانست. در مواجهه با این دو علت، امام رضا(ع) از طریق «آگاهی‌بخشی به جامعه»، «مبارزه اجتماعی و عقیدتی»، «افشاگری» و برخی «خوارق عادات» به مبارزه با این فرقه پرداختند. جُستار پیشِ‌رو شیوه‌های مذکور را به مدد منابع اصیل فرقه‌شناسی و کتب روایی کنکاش کرده است.

کلمات کلیدی

, امام موسی کاظم علیه السلام, امام رضا علیه السلام, نهاد وکالت, واقفه, مهدویت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067761,
author = {جواهری, محمدرضا and شمسی اتراباد, جواد},
title = {سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه},
journal = {شیعه پژوهی},
year = {2017},
volume = {2},
number = {8},
month = {January},
issn = {2423-4125},
pages = {111--130},
numpages = {19},
keywords = {امام موسی کاظم علیه السلام; امام رضا علیه السلام; نهاد وکالت; واقفه; مهدویت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنخ‌شناسی مواجهه امام رضا (علیه‌السلام) با فرقه واقفه
%A جواهری, محمدرضا
%A شمسی اتراباد, جواد
%J شیعه پژوهی
%@ 2423-4125
%D 2017

[Download]