همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر , 2017-09-12

عنوان : ( مقام شهیدان امر به معروف و نهی از منکر )

نویسندگان: محمدرضا جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله که در عنوان پیش نوشت دبیر علمی همایش در مجموعه مقالات جلد اول چاپ شده است،ارزش نقدپذیری بیان شده است و افضلیت امر به معروف در میان کارهای انسان ها گزارش گردیده است و مقام شهیدان امر به معروف و نهی از منکر براساس آیات قرآنی و احادیث توصیف و تحلیل گشته است

کلمات کلیدی

, امر به معروف , شهید, قرآن, حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067771,
author = {جواهری, محمدرضا},
title = {مقام شهیدان امر به معروف و نهی از منکر},
booktitle = {همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر},
year = {2017},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {امر به معروف ،شهید،قرآن،حدیث},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقام شهیدان امر به معروف و نهی از منکر
%A جواهری, محمدرضا
%J همایش ملی علمی پژوهشی مسئله شناسی و پاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر
%D 2017

[Download]