چهارمین کنگرۀ انجمن صوتیّات ایران , 2018-03-07

عنوان : ( شبیه سازی اثر موج ضربه بر ساختار ترنسفرین )

نویسندگان: محمدرضا حسین دخت , زهرا قنبری , بزرگمهر محمدرضا , محمد ایزدیار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به رغم آن که مدل کردن فراصوت در شبیه سازی دینامیک مولکولی کار دشواری است ولی ابزارهای محاسباتی برای شبیه سازی اثر موج ضربه بکار می روند. موج ضربه بر اثر ترکیدن حباب های کاواک زایی ایجاد می شود. در این مقاله از شبیه سازی دینامیک مولکولی بررای شبیه سازی موج ضربه و بررسی تغییرات ساختاری ترنسفرین بر اثر عبور موج ضربه استفاده شده است. موج ضربه با دادن اندازه حرکت اضافی به مولکول های آب شبیه سازی شده است. تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار ترنسفرین به هنگام عبور موج ضربه ایجاد می شودکه میزان تغییرات متناسب با سرعت موج عبوری است. به عبارتی با افزایش سرعت موج ضربه درصد بیشتری از ساختارهای منظم (یعنی مارپیچ آلفا و صفحات بتا) از بین می روند.

کلمات کلیدی

, فراصوت, موج ضربه, ترنسفرین, شبیه سازی دینامیک مولکولی, غیرطبیعی شدن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067783,
author = {حسین دخت, محمدرضا and قنبری, زهرا and بزرگمهر محمدرضا and ایزدیار, محمد},
title = {شبیه سازی اثر موج ضربه بر ساختار ترنسفرین},
booktitle = {چهارمین کنگرۀ انجمن صوتیّات ایران},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {فراصوت، موج ضربه، ترنسفرین، شبیه سازی دینامیک مولکولی، غیرطبیعی شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی اثر موج ضربه بر ساختار ترنسفرین
%A حسین دخت, محمدرضا
%A قنبری, زهرا
%A بزرگمهر محمدرضا
%A ایزدیار, محمد
%J چهارمین کنگرۀ انجمن صوتیّات ایران
%D 2018

[Download]