جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (49), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (35-56)

عنوان : ( معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی )

نویسندگان: محدثه پورحسن جاغرق , علی اشرف امامی , مهدی حسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار دیدگاه‌های عبدالکریم جیلی در خصوص ادیان و عبادات آنها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، نشان داده می‌شود که جیلی تحت تأثیر نظریۀ اله‌‌المعتقد ابن‌عربی چگونه در مورد دیگر ادیان (بت‌پرستان، اهل طبایع، دوگانه‌پرستان، براهمه، یهود، مسیحیت و ...) قضاوت کرده است. علاوه‌بر این، گزارشاتی که جیلی در باب ادیان بیان می‌کند در برخی موارد مشابه با آثار دیگر و ناشی از نظریات دیگر نویسندگان تا عصر خویش است. در این میان، تفسیر جیلی از دین اسلام، تفسیر ویژه‌ای است. با توجه به اهمیت حقیقت محمدی در دیدگاه‌ها و نظریات جیلی، او تعبیر دین کلی را در مورد دین اسلام به کار برده و دین سایر انبیاء را دین جزئی دانسته است. «دین کلی» در این تعبیر ناشی از معیت کبری و مقام جمع‌الجمعی پیامبر(ص) است که در تمامی عوالم وجود و مراتب هستی و تمامی اشخاص انسانی حضور دارد. این حضور با ظهور «وجه‌الله» در مکاشفات عرفا مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, معرفت ادیان, عبدالکریم جیلی, اله‌المعتقد, ابن‌عربی, دین اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067797,
author = {پورحسن جاغرق, محدثه and اشرف امامی, علی and حسن زاده, مهدی},
title = {معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2018},
volume = {49},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-9112},
pages = {35--56},
numpages = {21},
keywords = {معرفت ادیان; عبدالکریم جیلی; اله‌المعتقد; ابن‌عربی; دین اسلام},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفت ادیان از منظر عبدالکریم جیلی
%A پورحسن جاغرق, محدثه
%A اشرف امامی, علی
%A حسن زاده, مهدی
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2018

[Download]