آینه میراث, دوره (15), شماره (2), سال (2018-3) , صفحات (155-176)

عنوان : ( معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین )

نویسندگان: سلمان ساکت , زهرا محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قرّة­العین یا قرّة­العیون یکی از متون کهن فارسی است که در زمینۀ تطبیق امثال عربی و فارسی با یکدیگر و نیز با آیات قرآن نگارش شده است. از بعضی قراین بر می‌آید که نگارش این اثر در حدود نیمۀ دوم سدۀ ششم، احتمالًا به دست نویسنده‌­ای به نام قاضی اوش به رشتۀ تحریر درآمده است. از این کتاب نسخ زیادی در کتابخانه‌­های مختلف دنیا باقی مانده است که تا چندی پیش، قدیمی‌ترین آن‌ها را نسخۀ مورّخ 722ق کتابخانۀ فاتح استانبول می­‌دانستند، حال آن‌که دست‌­نویسی از این اثر در مجموعه­‌ای متعلّق به جلال‌الدّین همایی وجود دارد که مورَّخ 651ق است و اکنون در کتابخانۀ ملّی ایران نگهداری می‌­شود. در این مقاله، ویژگی­‌های نسخۀ یادشده و اهمیت آن در تصحیح دوبارۀ قرّة العین و تحدید زمان نگارش آن بررسی شده است.

کلمات کلیدی

, قرّة‌العین (قرّةالعیون), قاضی اوش, تصحیح متن, نسخه‎شناسی, امثال عربی و فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067895,
author = {ساکت, سلمان and محمودی, زهرا},
title = {معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین},
journal = {آینه میراث},
year = {2018},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1561-9400},
pages = {155--176},
numpages = {21},
keywords = {قرّة‌العین (قرّةالعیون); قاضی اوش; تصحیح متن; نسخه‎شناسی; امثال عربی و فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین
%A ساکت, سلمان
%A محمودی, زهرا
%J آینه میراث
%@ 1561-9400
%D 2018

[Download]