ادبیات عرفانی, دوره (8), شماره (15), سال (2018-1) , صفحات (93-124)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس) )

نویسندگان: حکیمه دانشور , محمد تقوی , مریم صالحی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبقات‌الصوفیه انصاری و تذکرةالاولیا عطار و نفحات‌الانس جامی، از آثار مهم و مدون تاریخ تصوف هستند که در شرح ­حال و رفتار مشایخ این آثار، هدف، محتوا و طرز بیان مشترکی دارند. علاوه­ بر این، در هر سه آن­ها تحت تأثیر افکار و عقاید و اوضاع روزگار مؤلفانشان، به بخش‌هایی خاص از احوال و رفتار و اوصاف مشایخ توجه شده که از منظرهای مختلف قابل‌بررسی است. ذوالنون مصری یکی از برجسته‌ترین مشایخ صوفیه است که در این پژوهش، با بررسی تطبیقی گزارش تاریخی، وصفی و روایی شخصیت او در این سه اثر درمی‌یابیم که وجه اشتراک هر سه اثر، شناساندن استعلایی شخصیت ذوالنون درجهت تعلیم مبانی تصوف است، اما انصاری در عصر تعصب و مواجهه با درگیری‌های مذهبی و فرقه‌ای آن زمان و در مسیر تکوین مبانی تصوف، ذوالنون را عارفی متشرع و مذهبی می‌داند. عطار با استفادۀ فراوان از کرامات و بهره‌گیری ماهرانه از عناصر داستان، با نگاه انتقادی به روزگار پر از فسادش او را عارفی مبارز و مردمی می‌شناسد. درنتیجه تصویر ذوالنون در اثر عطار، با تصویر او در طبقات متفاوت است. جامی نیز سعی می‌کند بدون توجه به اوضاع اجتماعی خود، ذوالنون را صوفی معتدلی معرفی کند که رسالت تعالیمش، هدایت فرد به‌سوی مبانی اخلاقی است، عارفی معتدل و اخلاق­ مدار.

کلمات کلیدی

, طبقات‌الصوفیه, تذکرة‌الاولیا, نفحات‌الانس, ذوالنون, شخصیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067900,
author = {دانشور, حکیمه and تقوی, محمد and صالحی نیا, مریم},
title = {بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس)},
journal = {ادبیات عرفانی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {15},
month = {January},
issn = {2008-9384},
pages = {93--124},
numpages = {31},
keywords = {طبقات‌الصوفیه; تذکرة‌الاولیا; نفحات‌الانس; ذوالنون; شخصیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ابعاد شخصیت ذوالنون در سه تذکره ( طبقات الصوفیه، تذکرة الاولیا و نفحات الانس)
%A دانشور, حکیمه
%A تقوی, محمد
%A صالحی نیا, مریم
%J ادبیات عرفانی
%@ 2008-9384
%D 2018

[Download]