ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14

عنوان : ( نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , حمید شایان , الهام قندهاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه گردشگری کشاورزی در مناطقی که دارای پتانسیل لازم برای توسعه گردشگری را دارند، یکی از راهبردهایی است که برای تقویت نواحی روستایی مطرح شده است. در اقتصاد ایران، گردشگری کشاورزی می تواند با توجه به گوناگونی محیطی و مزیت های نسبی موجود در آن به عنوان یکی از عرصه های تنوع بخشی به اقتصاد روستایی مدنظر قرار گیرد. در این مقاله با روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای – اسنادی، به بررسی جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی پرداخته شده است. بدین منظور به مطالعه مفهوم گردشگری کشاورزی و اهداف آن، انواع فعالیت های مرتبط با آن و مزایا و مشکلات بالقوه و نیز عوامل موثر بر آن پرداخته شدهاست. با توجه بررسی های صورت گرفته می توان اذعان داشت که یکی از مهمترین راه حل ها برای کاستن از مشکلات گردشگری کشاورزی و افزودن بر مزایای بالقوه آن، مشارکت است. هم مشارکت در میان جوامع محلی و هم مشارکت و سهیم شدن جوامع محلی در کنار مدیران و برنامه ریزان

کلمات کلیدی

, گردشگری, گردشگری کشاورزی, توسعه روستایی, مشارکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067916,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شایان, حمید and قندهاری, الهام},
title = {نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی},
booktitle = {ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس},
year = {2018},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {گردشگری- گردشگری کشاورزی- توسعه روستایی- مشارکت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش و جایگاه گردشگری کشاورزی در توسعه روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شایان, حمید
%A قندهاری, الهام
%J ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
%D 2018

[Download]