همایش ملی علمی پژوهشی « مسئله شناسی وپاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان , 2017-07-19

عنوان : ( نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر )

نویسندگان: غلامرضا خواجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای اصل امر به معروف و نهی از منکر در هر جامعه به گسترش معروفات آن جامعه و کنترل منکرات آن جامعه کمک میکند. اگر افراد جامعه مجاز باشند به طور فردی به یکدیگر و البته با شیوه مناسب معروفات جامعه را توصیه و منکرات جامعه را نهی کنند تأثیر خوبی در رشد و تعالی و صمیمیت مردم جهان داشته باشند. اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید در مقدمه و 30 ماده اعلامیه به مسئله حیاتی امر به معروف و نهی از منکر ًًپرداخته نشد. عملا در برخی از مواد این اعلامیه توصیههای افراد به یکدیگر به نوعی مداخله خودسرانه دانسته شده است. این نقیصه بزرگ اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

کلمات کلیدی

, امر به معروف و نهی از منکر, اعلامیه جهانی حقوق بشر, بیتفاوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067949,
author = {خواجی, غلامرضا},
title = {نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر},
booktitle = {همایش ملی علمی پژوهشی « مسئله شناسی وپاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {امر به معروف و نهی از منکر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، بیتفاوتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقد اعلامیه جهانی حقوق بشر در پرتو نهاد امر به معروف و نهی از منکر
%A خواجی, غلامرضا
%J همایش ملی علمی پژوهشی « مسئله شناسی وپاسخگویی به مسائل قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان
%D 2017

[Download]