دانش علف های هرز ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2018-6) , صفحات (157-173)

عنوان : ( بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک فاصله ده ساله (1384 تا 1394) )

نویسندگان: محسن خانجانی , مهدی راستگو , ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی مین باشی معینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با هدف ارزیابی تغییرات فلور جوامع علف‌های‌هرز مزارع گندم آبی استان تهران طی یک دهه گذشته، مطالعه‌ای در 52 مزرعه واقع در هفت شهرستان در سال 1394صورت گرفت. فراوانی، یکنواختی، تراکم و شاخص غالبیت گونه­ ها محاسبه شد و با شاخص‌های سال ­1384 مورد مقایسه قرار گرفت. در ارزیابی سال 1394، 66 گونه علف­ هرز متعلق به 24 خانواده گیاهی شناسایی شد که 55 گونه از آن‌ها دولپه­ ای و سایر گونه‎‌ها تک لپه­ ای بودند؛ 10 گونه مشاهده شده در سال 1384، در ارزیابی سال 1394 از فلور مزارع حذف شده بودند و 15 گونه­ جدید متعلق به 11 خانواده گیاهی شناسایی شدند. چهار خانواده تاج­ خروس (Amaranthaceae)، خواجه ­باشی (Dipsacaceae)، بارهنگ (Plantaginaceae) و سیب­ زمینی (Solanaceae) برای اولین­ بار در مزارع گندم استان دیده شدند. خانواده‌های شب­ بو (Brassicaceae)، گندمیان (Poaceae) و کاسنی (Asteraceae) جزء خانواده‌های غالب‌بودند. گونه­ های دو لپه­ ای، خاکشیر معمولی (Descurania Sophia)، علف هفت­ بند (Polygonum aviculare)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) و شاهتره (Fumaria vaillantii)، به ترتیب با شاخص غالبیت 94/117، 82/97، 09/81 و 11/46 و گونه­ های تک ­لپه­ ای یولاف­ زمستانه (Avena ludoviciana)، جودره (Hordeum spontaneum)، چچم (Lolium rigidum) و چاودار (Secale cereal)، به ترتیب با شاخص غالبیت 59/86، 94/50، 64/27 و 41/15، بیشترین شاخص غالبیت را داشتند. تفاوت شاخص غالبیت اکثریت گونه ­­ها منفی بود­. نتایج ارزیابی نشان‌دهنده‌کاهش غالبیت اکثر علف‌های‌هرز و بهبود کنترل آن‌ها بود؛ هرچند در تعداد کمی‌از علف‌های‌هرز از قبیل خردل وحشی و بی تی راخ، افزایش شاخص غالبیت مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تغییر فلور, شاخص غالبیت, فراوانی و تراکم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067956,
author = {خانجانی, محسن and راستگو, مهدی and ایزدی دربندی, ابراهیم and مهدی مین باشی معینی},
title = {بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک فاصله ده ساله (1384 تا 1394)},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2018},
volume = {13},
number = {2},
month = {June},
issn = {1735-3548},
pages = {157--173},
numpages = {16},
keywords = {تغییر فلور، شاخص غالبیت، فراوانی و تراکم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییر فلور علف های هرز مزارع گندم آبی (Triticum aestivum) استان تهران طی یک فاصله ده ساله (1384 تا 1394)
%A خانجانی, محسن
%A راستگو, مهدی
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A مهدی مین باشی معینی
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2018

[Download]