چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2018-02-07

عنوان : ( طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی )

نویسندگان: مسعود امیردادی , فرزاد دهقانیان , بابک رضائی خبوشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمع آوری کالاهای بازگشتی از مهم ترین مباحث لجستیک معکوس و به طور کلی لجستیک سبز محسوب می شود. جمع آوری این کالاها فرایندی است که نیاز به یک شبکه منظم جمع آوری و قیمت گذاری بهینه دارد.تعیین قیمت کالاهای بازگشتی وابسته به معیارهای گوناگونی است که در این مقاله کیفیت و سن کالاها به عنوان معیارهای اصلی قرار داده شده اند. نکته مهم دیگری که جز ویژگی های لجستیک معکوس است مقوله عدم قطعیت در نرخ بازگشت است. در این پزوهش سعی شده است با ارایه یک مدل فازی استوار لجستیک معکوس اقدام به مکان یابی مراکز جمع آوری کالاهای بازگشتی همزمان با تعیین قیمت پیشنهادی برای کالای بازگشتی با در نظر گرفتن عدم قطعیت در احتمال بازگشت کالاها شده است. در ادامه برای حل مدل از یک روش خطی سازی و نرم افزار GAMS استفاده شده است. در نهایت با ارایه یک مثال عددی مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, لجستیک معکوس, مشوق مالی, روباست فازی, مکانیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067988,
author = {امیردادی, مسعود and دهقانیان, فرزاد and رضائی خبوشان, بابک},
title = {طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی},
booktitle = {چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2018},
location = {ايران},
keywords = {لجستیک معکوس، مشوق مالی، روباست فازی، مکانیابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک شبکه لجستیک معکوس با درنظر گرفتن مشوق مالی فازی برای کالاهای بازگشتی
%A امیردادی, مسعود
%A دهقانیان, فرزاد
%A رضائی خبوشان, بابک
%J چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2018

[Download]