کنگره ملی معماری و عمران شهری , 2018-02-21

عنوان : ( آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر بم )

نویسندگان: سعید آرین دانا , اکرم حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با شروع مدرنیته ساخت مسکن با پیشرفت تکنولوژی¬های متکی بر انرژی¬های فسیلی افزایش یافت به گونه‌ای که برخی با طرح معماری بین‌المللی و منشور آتن، تامین رفاه و آسایش حرارتی کاربران را بدون تکیه بر اصول طراحی اقلیمی و بومی میسر دانستند. تحول صنعتی انسان را از زندگی در طبیعت به زندگی در شهر کشانید. با پیشرفت فناوری، الگوی زندگی دگرگون شد، به نحوی که انسان‌ها برای گرم کردن خود به جای پوشش بیشتر و استفاده از لباس‌های گرم، از سوخت‌های فسیلی به عنوان گرم‌کننده استفاده نمودند. بادگیرها، سایبان‌ها و نورگیرها در ساختمان جای خود را به تأسیسات گرمایشی و سرمایشی دادند. به این ترتیب تکنولوژی آسایش و راحتی روزافزونی رابرای انسان فراهم کرد. درنتیجهِ هجوم شهرنشینی بسیاری از زمین‌های طبیعی و جنگل‌ها دستخوش تغییرات شدند. برای ادامه زندگی دراین چرخه احتیاج انسان به انرژی بیشتر شده، ولی اکنون در مرحله‌ای قرارداریم که منابع انرژی رو به اتمام هستند. با این نگرش و لزوم کاهش مشکلات، ایجاد ساختمان‌های سبز و در عین حال پایدار با توجه به مشکلات زیست‌ محیطی که وجود دارد برجسته می شود. لذا با بررسی اصول طراحی در اقلیم گرم و خشک، شناسایی عوامل شکل دهنده اقلیم و تحلیل اطلاعات سالنامه¬های هواشناسی برای شهر بم سعی بر آن است راهکارهایی در جهت ایجاد آسایش حرارتی مطلوب در ساختمان¬های نوین این شهر که هنوز پس از زلزله ساخته می¬شوند ارائه گردد، تا به یک آسایش حرارتی مطلوب ضمن بهینه سازی در مصرف انرژی¬ دست یابند. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش می¬تواند در بازسازی مناطق زلزله زده در شهرهای استان¬های کرمان و کرمانشاه همچون هجدک، سرپل¬ ذهاب و ... مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آسایش حرارتی, اقلیم گرم و خشک, بهینه سازی مصرف انرژی, طراحی اقلیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068008,
author = {آرین دانا, سعید and حسینی, اکرم},
title = {آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر بم},
booktitle = {کنگره ملی معماری و عمران شهری},
year = {2018},
location = {تربت جام, ايران},
keywords = {آسایش حرارتی، اقلیم گرم و خشک، بهینه سازی مصرف انرژی، طراحی اقلیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آسایش حرارتی و بهینه سازی مصرف انرژی در شهر بم
%A آرین دانا, سعید
%A حسینی, اکرم
%J کنگره ملی معماری و عمران شهری
%D 2018

[Download]