کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-14

عنوان : ( بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge )

نویسندگان: مریم بابایی چرمی , منیره چنیانی , علی گنجعلی , جمیل واعظی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترکیبات فنلی گروه بزرگی از مواد طبیعی گیاهی شامل فلاونوییدها، تانن ها، آنتوسیانین ها و... می باشند که با توجه به طیف گسترده ای از اثرات مطلوب زیستی از جمله خواص آنتی اکسیدانی، منابع مهمی در زمینه مواد غذایی، شیمی، داروسازی و پزشکی محسوب می گردند. آنتی اکسیدان ها به عنوان از بین برنده رادیکال های آزاد ناشی از اکسیداسیون، جهت جلوگیری از فرایندهای تخریب‌گر در بدن عمل می کنند. با توجه به عوارض جانبی نامطلوب آنتی اکسیدان های سنتزی، امروزه متخصصین برای تأمین آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدن، مصرف گیاهان دارویی را توصیه می نمایند.اگرچه مطالعات نشان می‌دهد که جنس سالویا یکی از منابع ارزشمند آنتی اکسیدان‌های مؤثر و طبیعی می باشد اما هنوز مطالعه دقیقی بر روی ترکیبات دارنده خواص آنتی اکسیدانی گونه S. tebasana انجام نشده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی محتوی فنل کل، فلاونوئید کل و اسیدهای فنلی ساقه S. tebesana برمبنای روش اسپکتوفتومتری بود. نتایج نشان داد که عصاره متانولی ساقه دارای ترکیبات فنلی (معادل034/0میکروگرم اسیدگالیک بر میلی لیتر)، فلاونویید (معادل013/0 میکروگرم کوئرستین بر میلی لیتر) و اسیدهای فنلی (معادل016/0میکروگرم اسیدکافئیک بر میلی لیتر) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، گیاه S. tebasana می تواند به عنوان گیاه غنی از آنتی اکسیدان‌های طبیعی، مورد پژوهش و بررسی های بیشتر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, آنتی اکسیدان, ترکیبات فنلی, رادیکال های آزاد, Salvia tebesana
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068019,
author = {بابایی چرمی, مریم and چنیانی, منیره and گنجعلی, علی and واعظی, جمیل},
title = {بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آنتی اکسیدان، ترکیبات فنلی، رادیکال های آزاد، Salvia tebesana},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ترکیبات آنتی اکسیدانی (مجموعه فنلی) موجود در ساقه گیاه Salvia tebesana Bunge
%A بابایی چرمی, مریم
%A چنیانی, منیره
%A گنجعلی, علی
%A واعظی, جمیل
%J کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی
%D 2018

[Download]