کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی , 2018-02-15

عنوان : ( اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها )

نویسندگان: سمانه دیانت , مهرداد لاهوتی , منیره چنیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، تلاش جهانی در کشاورزی به سمت کاهش هرچه بیشتر استفاده از مواد شیمیایی با معرفی روش های جدید بیولوژی و اکولوژی در جهت کنترل علف های هرز اختصاص یافته است. یکی از این روش ها، ویژگی دگرآسیبی گیاهان است که می تواند نقش موثری در کنترل و از بین برده علف های هرز داشته باشد. در این تحقیق، تاثیر غلظت های مختلف عصاره آبی برگ درخت کاج تهرانی بر مرحله جوانه زنی و برخی صفات موفوفیزیولوژیکی (محتوای نسبی آب و غلظت های درونی رنگدانه ها) مرحله گیاهچه ای گیاهان زراعی لوبیاسفید و لوبیا چیتی و علف های هرز ارزن وحشی و تاج خروس وحشی، به صورت دو آزمایش مجزا، به شیوه طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی در چهار سطح غلظتی 25، 50، 75 و 100درصد (وزنی-حجمی) عصاره آبی برگ کاج انتخاب شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان کاهش سرعت و درصد جوانه زنی در علف های هرز ارزن وحشی و تاج خروس وحشی و متاثر از خاصیت "دگرآسیبی" عصاره ها مشاهده شد. بررسی صفات موفوفیزیولوژیکی حکایت از حساسیت بیشتر علف های هرز نسبت به گیاهان زراعی داشت به طوری که گیاه تاج خروس در صدر این کنش های منفی قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد می گردد که آللوکمیکال های گیاه کاج تهرانی دارای توانایی ویژه در حذف علف های هرز و به طور خاص، تاج خروس هستند و می توان از عصاره آن به عنوان یک کنترل کننده بیولوژیکی گیاهان مضر استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, دگرآسیبی, گیاه زراعی, علف هرز, کنترل بیولوژیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068020,
author = {دیانت, سمانه and لاهوتی, مهرداد and چنیانی, منیره},
title = {اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها},
booktitle = {کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دگرآسیبی، گیاه زراعی، علف هرز، کنترل بیولوژیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات دگرآسیب عصاره آبی کاج تهرانی بر ویژگی های جوانه زنی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاهان زراعی و علف های هرز آنها
%A دیانت, سمانه
%A لاهوتی, مهرداد
%A چنیانی, منیره
%J کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی ، گیاهان دارویی و طب سنتی
%D 2018

[Download]