پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری , 2017-12-26

عنوان : ( ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری )

نویسندگان: سعید قنبری آزادپاشاکی , مهدی خجسته پور , محمدعلی ابراهیمی نیک , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش زباله های شهری و تولید شیرابه در اثر تجزیه پسماندها به یکی از مهم‌ترین مسائل زیست محیطی تبدیل شده است. هدف مدیریت شیرابه و به‌کارگیری سیستم‌های مقرون به صرفه بوده که با کم‌ترین فضای موردنیاز پیاده‌سازی و بکار گرفته شوند. کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای اختلاط کامل طی 3 ماه جهت پردازش شیرابه تازه لندفیل زباله شهری مشهد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در دو راکتور به حجم موثر 10 و 30 لیتر با دبی 2 لیتر در روز، زمان ماند هیدرولیکی 5، 15 روز برای راکتور اول و دوم و تحت شرایط دمایی مزویلیک در نظر گرفته شد. نسبت BOD5/COD نیز در تمام مدت آزمایش بالاتر از 7/0 بدست آمد. در این پژوهش با تغییر نرخ بارگذاری آلی در سه سطح 07/0، 55/0 و 15/1 کیلوگرم بر لیتر در روز بر حسب COD، عملکرد هاضم بررسی گردید. مقدار pH در راکتور دوم در طول آزمایش کمی بیشتر از راکتور اول حاصل شد. راندمان حذف COD کل سیستم (دو مرحله‌ای اختلاط کامل) برابر 6/90 درصد تحت بارگذاری بهینه g COD/(L.day) 15/1 محاسبه شد. حداکثر درصد متان از هاضم‌های اول و دوم به‌ترتیب 78 و 82 درصد و میزان بیوگاز تولیدی 9 و 4 لیتر در روز برای هاضم اول و دوم بود.

کلمات کلیدی

, بیوگاز, تصفیه شیرابه, لندفیل شهری, هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068036,
author = {قنبری آزادپاشاکی, سعید and خجسته پور, مهدی and ابراهیمی نیک, محمدعلی and روحانی, عباس},
title = {ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری},
booktitle = {پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیوگاز، تصفیه شیرابه، لندفیل شهری، هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی هاضم بی‌هوازی دومرحله‌ای در تصفیه شیرابه زباله شهری
%A قنبری آزادپاشاکی, سعید
%A خجسته پور, مهدی
%A ابراهیمی نیک, محمدعلی
%A روحانی, عباس
%J پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2017

[Download]