پژوهش نامه تاریخ اسلام, دوره (7), شماره (26), سال (2017-9) , صفحات (103-124)

عنوان : ( زید بن علی علیه السلام رهیر کاریزماتیک زیدیان )

نویسندگان: محبوبه فرخنده زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زیدیه یکی از فرق اسلامی است که با شکست قیام زید بن علی بن حسین(ع) و شهادت او، به سال 122ق شکل گرفت. زیدیان با تأکید بر جایگاه و شخصیت علمی و مذهبی، اعتبار زید در جامعه، اعتقادات و دیدگاهش درباره ی شروط امامت سعی در تقویت اقتدار و نفوذ کاریزمایی او داشتند. نوشتار پیش رو واکاوی شخصیت و ویژگی های کاریزمایی زید بن علی است. علاوه بر این در پژوهش موردنظر تلاش می شود بحران یا شرایط اجتماعی و سیاسی موجود که زمینه ساز ظهور رهبری کاریزماتیک در جامعه شده بود، بر مبنای چارچوب جامعه شناختی اقتدار(سیادت) کاریزماتیک ماکس وبر مورد بررسی و تبیین قرار گیرد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که زید با ویژگیهای شخصیتی کاریزمایی و گفتمان جدید برای حلّ بحران وضعیت سیاسی و اجتماعی شیعیان وارد صحنه ی سیاست شد. به این ترتیب زید در عرصه ی سیاست و کلام به عنوان رهبر کاریزماتیک زیدیان در شکل گیری فرقه زیدیه و انتصاب و تعیین امامان زیدی نقش مهمی ایفا کرد.

کلمات کلیدی

, زید بن علی , فرقه, زیدیه, قیام های شیعی, ماکس وبر, سیادت کاریزماتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068046,
author = {فرخنده زاده, محبوبه},
title = {زید بن علی علیه السلام رهیر کاریزماتیک زیدیان},
journal = {پژوهش نامه تاریخ اسلام},
year = {2017},
volume = {7},
number = {26},
month = {September},
issn = {2251-9726},
pages = {103--124},
numpages = {21},
keywords = {زید بن علی ، فرقه، زیدیه، قیام های شیعی، ماکس وبر، سیادت کاریزماتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زید بن علی علیه السلام رهیر کاریزماتیک زیدیان
%A فرخنده زاده, محبوبه
%J پژوهش نامه تاریخ اسلام
%@ 2251-9726
%D 2017

[Download]