مهندسی سازه و ساخت, سال (2018-4)

عنوان : ( نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دار )

نویسندگان: هاشم جهانگیر , محمدحسن دانشور خرم , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاهش پاسخ‌های لرزه‌ای و استهلاک انرژی‌های حاصل از اعمال نیروهای شدید به سازه مانند زلزله، همواره مورد توجه پژوهش‌گران قرار دارد. مهاربندهای کمانش‌ناپذیر، یکی از سیستم‌های استهلاک انرژی هستند که همانند سایر سیستم‌های مهار جانبی سازه‌ها، به کاهش پاسخ‌های سازه در برابر بارهای وارده کمک می‌کنند. مهاربندهای کمانش ناپذیر سنتی از یک هسته ی یکنواخت و بخش نگهدارنده که از ملات پر شده است ساخته می شوند که وزن زیاد به علت مواد پرکننده پیرامون هسته، نبود امکان بازرسی چشمی هسته و جایگزینی و تعمیر آن پس از ایجاد خسارت را می توان از کاستی های این گونه از مهاربندها دانست. در این پژوهش، مهاربند کمانش ناپذیر نوینی با هسته ی سوراخ دار معرفی می شود که کاستی های مهاربند های کمانش ناپذیر سنتی را ندارد. حالت های مختلف هسته ی این مهاربند ها با یک تا پنج شکاف و با شکل های لوبیایی و مستطیلی به کمک عامل هایی مانند رفتار چرخه ای آن ها، چگونگی توزیع تنش، تغییرشکل هسته و وضعیت مهاربند پس از کمانش ارزیابی شدند. در حالت کلی، نتیجه ی مقایسه و ارزیابی این عامل ها نشان دادند که در همه ی حالت ها، رفتار هسته های لوبیایی شکل نسبت و هسته های مستطیل شکل برتری دارند و مناسب تر می باشند. از طرف دیگر، بین حالت-های مختلف مهاربند های کمانش ناپذیر شکاف دار لوبیایی شکل، به علت طول کمانشی بهینه، مهاربند های چهارتایی رفتار مناسب تری از خود نشان دادند. از این رو، از بین مهاربند های بررسی شده در این پژوهش، مهاربند های کمانش ناپذیر شکاف دار لوبیایی شکل چهارتایی برای مقاوم سازی و تحمل بارهای جانبی در سازه ها پیشنهاد می شوند.

کلمات کلیدی

, بارهای جانبی, مهاربند های نوین کمانش ناپذیر, هسته های سوراخ دار, عامل های هندسی, انرژی جذب شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068052,
author = {جهانگیر, هاشم and محمدحسن دانشور خرم and قلعه نوی, منصور},
title = {نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دار},
journal = {مهندسی سازه و ساخت},
year = {2018},
month = {April},
issn = {2476-3977},
keywords = {بارهای جانبی، مهاربند های نوین کمانش ناپذیر، هسته های سوراخ دار، عامل های هندسی، انرژی جذب شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عامل های هندسی بر رفتار مهاربند های کمانش ناپذیر با هسته شکاف دار
%A جهانگیر, هاشم
%A محمدحسن دانشور خرم
%A قلعه نوی, منصور
%J مهندسی سازه و ساخت
%@ 2476-3977
%D 2018

[Download]