هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته اصفهان , 2012-10-10

عنوان : ( اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , حسن صدرنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدول الاستیسیته یکی از ......

کلمات کلیدی

, خواص مکانیکی, مدول الاستیسیته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068116,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and صدرنیا, حسن},
title = {اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته اصفهان},
year = {2012},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خواص مکانیکی، مدول الاستیسیته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازه گیری مدول الاستیسیته دانه کدو با استفادهد از تئوری های مختلف
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A صدرنیا, حسن
%J هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فن آوریهای پیشرفته اصفهان
%D 2012

[Download]