ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2010-09-06

عنوان : ( بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی )

نویسندگان: رسول خدابخشیان کارگر , باقر عمادی , محمدحسین عباسپور فرد , حسن صدرنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خواص مکانیکی تخمه آفتابگردان......

کلمات کلیدی

, خواص مکانیکی, دانه, مغز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068118,
author = {خدابخشیان کارگر, رسول and عمادی, باقر and عباسپور فرد, محمدحسین and صدرنیا, حسن},
title = {بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی},
booktitle = {ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2010},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {خواص مکانیکی، دانه، مغز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتابگردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%A عمادی, باقر
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A صدرنیا, حسن
%J ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2010

[Download]