دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد , 2018-02-28

عنوان : ( ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد )

نویسندگان: فهیمه صالحی متعهد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , مریم دهقانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر مشهد دومین کلان شهر ایران میباشد و در دشت مشهد در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده است. برداشت بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی، سبب افت شدید تراز آب (سالانه بیش از یک متر، سطح آب زیرزمینی در بعضی از نقاط دشت افت می کند) و ایجاد فرونشست زمین شده است. عوارض فرونشست به صورت شکاف زمین در محدوده شمال غربی شهر مشهد مشاهده شده است. هدف از این مطالعه پایش دقیق نرخ فرونشست سالانه به کمک روش تداخل سنجی راداری و علت یابی این پدیده با توجه به ویژگیهای زمین شناختی و هیدروژئولوژیکی منطقه است. نتایج نشان می دهد که دو کاسه فرونشستی یکی از شمال غرب و دیگری از جنوب شرق وارد km حریم شهر مشهد شده است و در دشت مشهد در سال ۲۰۱۰ محدوده ای به وسعت 2 ۲۰ در حال cm/year ۱۳ با نرخ بیش از /۷ فرونشست بوده است. بررسی مقاطع زمین شناسی که به صورت طولی و عرضی دشت را قطع کرده اند نشان می دهد، بیشترین نرخ فرونشست در مناطق با افت شدید سطح آب زیرزمینی، بافت خاک ریزدانه و ضخامت آبرفت زیاد ایجاد شده است. پیش بینی می شود در بخشهایی از شهر مشهد در آینده فرونشست قابل توجهی ایجاد شود.

کلمات کلیدی

, کلیدی: فرونشست زمین, تداخل سنجی راداری, زمین شناسی, شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068140,
author = {صالحی متعهد, فهیمه and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and مریم دهقانی},
title = {ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد},
booktitle = {دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلیدی: فرونشست زمین، تداخل سنجی راداری، زمین شناسی، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد
%A صالحی متعهد, فهیمه
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مریم دهقانی
%J دومین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست شهر مشهد
%D 2018

[Download]