پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه), دوره (22), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (71-93)

عنوان : ( نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی )

نویسندگان: سهیلا پیروزفر , سیدعلی اصغر حسینی محمداباد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خودشناسی و دست یابی به هویت صحیح، سبب شناخت اهداف حقیقی در زندگی، وسایلی و راه های رسیدن به آن اهداف و رفع موانع رسیدن به آنهاست. این نوشتار به بررسی نقش خانواده در دست یابی فرزندان به هویت صحیح پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که خانواده ها می توانند با انتخاب نام مناسب برای فرزندان، هدیه و امانت الهی دانستن فرزندان، محبت به فرزندان، احترام به شخصیت آنان، کمک به خداشناسی و پرورش ایمان در کودک، تفاهم و همیاری، توجه به کودک و بازی با او، پرورش صحیح توانایی های فرزندان، الگوی مناسب بودن برای فرزندان، توجه به لقمه حلال و حلال زادگی و... فرزندان را در نیل به هویت مناسب، یاری رسانند

کلمات کلیدی

, هویت, بحران هویت, خانواده, تربیت کودک, آموزه های دینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068144,
author = {پیروزفر, سهیلا and حسینی محمداباد, سیدعلی اصغر},
title = {نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی},
journal = {پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه)},
year = {2017},
volume = {22},
number = {4},
month = {March},
issn = {1029-0117},
pages = {71--93},
numpages = {22},
keywords = {هویت، بحران هویت، خانواده، تربیت کودک، آموزه های دینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش خانواده در تکوین هویت فردی فرزندان با تأکید بر آموزه های دینی
%A پیروزفر, سهیلا
%A حسینی محمداباد, سیدعلی اصغر
%J پژوهش های اجتماعی اسلامی (اندیشه حوزه)
%@ 1029-0117
%D 2017

[Download]