همایش ملی توسعه فناوری نانو , 2018-03-07

عنوان : ( بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو پودرهای Zn(1-x)CrxAl2O4 (1/0، 5/0، 0/0x=) سنتزشده به روش سل-ژل اصلاح شده )

نویسندگان: مطهره عرب سربیژن , احمد کمپانی , غلامحسین خرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانوپودرهای آلومینات روی به صورت خالص و آلاییده با کروم با فرمول شیمیایی Zn(1-x)CrxAl2O4(1/0، 05/0،0/0x= ) به روش سل- ژل اصلاح شده در دمای تکلیس800 درجه سانتیگراد سنتز شدند. نیترات روی و نیترات آلومینیم به عنوان مواد اولیه و نیترات کروم به عنوان منبع ناخالصی کروم استفاده شدند. همچنین، ژلاتین به عنوان عامل پلیمریزاسیون و آب یون زدایی شده به عنوان حلال بکار گرفته شدند. نمودارهای پراش پرتو ایکس (XRD) نمونهها نشان دادند که ساختار نمونهها برای همه درصدها ساختاراسپینل مکعبی میباشد. اندازه بلورکها با استفاده از فرمول دبای- شرر و نمودار اندازه-کرنش محاسبه شد. با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی متوسط اندازه ذرات نمونه خالص آلومینات روی بدست آمد. از طیفسنجی فرابنفش- مرئی (UV-Vis) برای بررسی خواص اپتیکی نمونههای سنتز شده استفاده شد و گاف انرژی نمونهها با رابطههای کیوبلکا- مانک و تاوک محاسبه گردید.

کلمات کلیدی

, نانو ذره, آلومینات روی, سل-ژل اصلاح شده, خواص نوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068195,
author = {عرب سربیژن, مطهره and کمپانی, احمد and غلامحسین خرمی},
title = {بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو پودرهای Zn(1-x)CrxAl2O4 (1/0، 5/0، 0/0x=) سنتزشده به روش سل-ژل اصلاح شده},
booktitle = {همایش ملی توسعه فناوری نانو},
year = {2018},
location = {علی آباد کتول, ايران},
keywords = {نانو ذره، آلومینات روی، سل-ژل اصلاح شده، خواص نوری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خواص ساختاری و اپتیکی نانو پودرهای Zn(1-x)CrxAl2O4 (1/0، 5/0، 0/0x=) سنتزشده به روش سل-ژل اصلاح شده
%A عرب سربیژن, مطهره
%A کمپانی, احمد
%A غلامحسین خرمی
%J همایش ملی توسعه فناوری نانو
%D 2018

[Download]