پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک , 2018-03-06

عنوان : ( مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها )

نویسندگان: ندا سمندری نجف آبادی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های قارچ آلترناریا عمدتاً ساپروفیت هستند با این حال برخی از گونه ها توانایی بیماریزایی را به دست آورده اند و باعث ایجاد بیماری روی طیف وسیعی از میزبان ها می شوند. در سال های اخیر به دلیل بروز برخی از مشکلات ناشی از مصرف سموم شیمیایی گرایش زیادی به استفاده از پتانسیل بالقوه مواد بیولوژیکی در کنترل آفات، بیماریها و علف های هرز ایجاد شده است. گیاهان طیف وسیعی از ترکیبات طبیعی با وزن ملکولی پایین را تولید می کنند که این ترکیبات می توانند به عنوان راهکار موثر جهت کنترل بیماری های گیاهی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله خلاصه ای از استراتژی های بیماریزایی که توسط قارچ آلترناریا برای حمله به میزبان مورد استفاده قرار می گیرد و پیشرفت های تحقیقاتی اخیر در مورد فعالیت ضد قارچی اسانس و عصاره های گیاهان علیه این قارچ همراه با مکانیسم اثر ترکیبات گیاهی علیه این قارچ مورد بحث قرار می گیرد

کلمات کلیدی

, بیماری گیاهی, فرآیند بیماریزایی, کنترل, گونه های آلترناریا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068209,
author = {سمندری نجف آبادی, ندا and طاهری, پریسا},
title = {مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {بیماری گیاهی، فرآیند بیماریزایی، کنترل، گونه های آلترناریا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدیریت قارچ بیمارگر Alternaria spp. با کاربرد ترکیبات بدست آمده از گیاهان و مکانیسم های اثر آنها
%A سمندری نجف آبادی, ندا
%A طاهری, پریسا
%J پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
%D 2018

[Download]