پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک , 2018-03-06

عنوان : ( اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس های گیاهی علیه گونه های مختلف قارچ آلترناریا بیماریزا در گیاهان )

نویسندگان: فاطمه مقصودی پورزیدآبادی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه به دلیل مشکلاتی که در رابطه با استفاده از قارچ کش ها و آنتی بیوتیک های شیمیایی وجود دارد از جمله مقاومت به مواد ضد میکروبی، ایجاد آلودگی های محیطی، سرطان زایی و ... ،گرایش عمومی به کاربرد مواد شیمیایی طبیعی موجود در منابع غنی گیاهی از قبیل میوه ها، برگ ها ، شاخه ها و همچنین ریشه گیاهان وجود دارد. در سال های اخیر تحقیقات نشان داده اند که این ترکیبات دارای فعالیت ضد میکروبی هستند و میتوانند کاربرد بالقوه برای حفظ گیاهان و مواد غذایی در برابر میکروبها داشته باشند. بنابراین شناسایی و تهیه عصاره های گیاهان دارویی حاوی چنین مواد ضد قارچی با پتانسیل سرکوبگری بالا بسیار مورد توجه است. قارچ آلترناریا یکی از قارچ های مهم بیماریزا در محصولات کشاورزی است. این قارچ زمانی که شرایط آب و هوایی مساعد باشد و مبارزهای علیه قارچهای بیماریزای صورت نگرفته باشد خسارت سنگینی به محصولات کشاورزی وارد میکند. جنس Alternaria ا ز نظر تاکسونومیکی در سلسلهی قارچها ) Fungi (، در شاخهی آسکومیکوتا ) Ascomycota ( قرار دارد، در این تحقیق نتایج اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس گیاهان گوناگون علیه گونه های مختلف قارچ آلترناریا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی حاضر نشان میدهد که عصاره ها و اسانس های به دست آمده از بافت های گیاهی میتوانند به عنوان جایگزین شونده های گیاهی موثر جهت حفظ محصولات کشاورزی به کار برده شوند.

کلمات کلیدی

, آلترناریا, عصاره و اسانس های گیاهی, فعالیت ضد قارچی, فعالیت ضد میکروبی, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068210,
author = {مقصودی پورزیدآبادی, فاطمه and طاهری, پریسا},
title = {اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس های گیاهی علیه گونه های مختلف قارچ آلترناریا بیماریزا در گیاهان},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک},
year = {2018},
location = {همدان, ايران},
keywords = {آلترناریا، عصاره و اسانس های گیاهی، فعالیت ضد قارچی، فعالیت ضد میکروبی، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات ضد قارچی عصاره و اسانس های گیاهی علیه گونه های مختلف قارچ آلترناریا بیماریزا در گیاهان
%A مقصودی پورزیدآبادی, فاطمه
%A طاهری, پریسا
%J پنجمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی ، طب سنتی وکشاورزی ارگانیک
%D 2018

[Download]