همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا , 2018-02-27

عنوان : ( تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , ابراهیم احمدی بنه سردار , عاصمه مرادی کردلر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هیدروپلیتیک به عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعة نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه و درگیری، تعامل و همکاری، رقابت و تقابل در تمام سطوح و مقیاس‌ها می‌پردازد. در ایجاد چالش هیدروپلیتیکی؛ به ویژه در مورد رود های مشترک مرزی، زمینه ها و علل مختلف طبیعی، اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش موثری دارند. ویژگی ها و فرایند های ژئومورفولوژی بستر و مسیر رود های مرزی یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز اختلاف و چالش بر سر منابع آب مشترک مرزی می باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به منابع معتبر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که عوامل و متغیرهای ژئومورفولوژیک چگونه و تا چه میزان بر بروز چالش هیدروپلیتیکی بین کشورها نقش دارند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، تغییرات مورفولوژیکی رودخانه‌ها (چه به صورت طبیعی و چه به سبب عوامل انسانی) موجب بروز چالش هیدروپلیتیکی بین کشورها به‌ویژه در مورد رودهای مشترک مرزی می‌شود. در حقیقت تغییر مسیر رودخانه به تبع از ویژگی‌های مورفولوژیکی آن، باعث جابه‌جایی حدود مرزی دو یا چند کشور هم‌مرز می‌شود که در نتیجه آن به وسعت سرزمینی کشوری افزوده و یا از آن کاسته می‌شود. این مسئله علاوه بر اینکه روابط سیاسی و دیپلماتیک دو یا چند کشور هم‌مرز را تحت شعاع قرار می‌دهد، بر سایر مسائل (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) آنها (و بخصوص بر کیفیت زندگی مرز‌نشینان) اثرات منفی بر جای خواهد گذاشت.

کلمات کلیدی

, رودهای مرزی, ژئومورفولوژی, چالش مرزی, هیدروپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068220,
author = {زرقانی, سیدهادی and احمدی بنه سردار, ابراهیم and مرادی کردلر, عاصمه},
title = {تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک},
booktitle = {همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رودهای مرزی، ژئومورفولوژی، چالش مرزی، هیدروپلیتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات مرفولوژیک رودخانه های مرزی‌ و نقش آن در تنش‌های هیدروپلیتیک
%A زرقانی, سیدهادی
%A احمدی بنه سردار, ابراهیم
%A مرادی کردلر, عاصمه
%J همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا
%D 2018

[Download]