همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا , 2018-02-27

عنوان : ( چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , زهرا سعادتی , زکیه نادری چنار , مریم عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع آبی مشترک مرزی مانند رودها، دریاچه ها و سایر منابع آبی سطحی یا زیرزمینی مشترک، نقش مهمی در توسعه شهرها، روستاها و سکونتگاه های مرزی دارند. این امر به ویژه در مناطقی از جهان مانند جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا که از محدودیت شدید منابع آبی رنج می برد، بیشتر محسوس است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در صدد است تا به این سوال پاسخ دهد که، سکونتگاه های مناطق مرزی همانند شهرها و روستاهای مرزی در بهره برداری از منابع آبی مشترک مرزی با چه چالش هایی روبرو هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد، در کنار استفاده بیش از حد از منابع آبی مشترک؛ آلوده کردن رودهای مشترک مرزی با فاضلاب های شیمیایی و صنعتی و کشاورزی، به ویژه توسط کشورهای بالادست، تغییر مسیر طبیعی رودها یا انحراف مسیر رودهای مرزی توسط فعالیت های انسانی و نوع مدیریت رودهای مرزی به ویژه در بخش لایروبی، در مجموع موجب ایجاد مشکلات و چالش هایی اساسی برای جوامع شهری و روستایی ساکن در مناطق مرزی شده است

کلمات کلیدی

, هیدروپلیتیک, مرز, منابع آبی, رود , چالش, سکونتگاه های مرزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068221,
author = {زرقانی, سیدهادی and سعادتی, زهرا and نادری چنار, زکیه and عباس زاده, مریم},
title = {چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی},
booktitle = {همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هیدروپلیتیک، مرز، منابع آبی، رود ، چالش، سکونتگاه های مرزی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چالش های سکونتگاه های مرزی در بهره برداری از آب های مشترک مرزی
%A زرقانی, سیدهادی
%A سعادتی, زهرا
%A نادری چنار, زکیه
%A عباس زاده, مریم
%J همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا
%D 2018

[Download]