همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا , 2018-02-27

عنوان : ( تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی با تاکید بر منطقه جنوب آفریقا )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , محرم مشایخی , زهرا نسیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم، کلید واژه ای است که در طی دو دهه اخیر در محافل علمی، سیاسی و اجرایی به تعدد در مورد آن بحث شده است. اصطلاح تغییر اقلیم دلالت بر تغییرهای خاص صورت گرفته در فاکتورهای اقلیمی چون درجه حرارت ، بارندگی ، باد ، میزان رطوبت و…دارد.این پدیده، به صورت مستقیم و غیر مستقیم فعالیت های انسانی و زیست بوم بشر را تحت تاثیر جدی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای در تلاش است به این سوال پاسخ دهد که تغییر اقلیم چگونه بر مناسبات هیدروپلیتیک کشورها تاثیر می گذارد.هیدروپلیتیک به عنوان مبحثی مهم در جغرافیای سیاسی، به مطالعة نقش و کارکرد آب در مناسبات سیاسی اعم از منازعه و درگیری، تعامل و همکاری،رقابت و تقابل درتمام سطوح و مقیاس ها می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پیامدها و نمودهای تغییر اقلیم به صورت بارش کم و خشکسالی، تغییر در نوع بارش، میزان بارش، وقوع سیلاب، تشدید فرسایش، ذوب شدن یخ های قطبی، بالاآمدن آب رودها و دریاها، ذوب شدن رودهای یخی و... موجب ایجاد و تعمیق اختلافات و بحران های هیدروپلیتیکی می شود.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, خشکسالی, سیل, رودهای مرزی, هیدروپلیتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068222,
author = {زرقانی, سیدهادی and مشایخی, محرم and نسیمی, زهرا},
title = {تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی با تاکید بر منطقه جنوب آفریقا},
booktitle = {همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تغییر اقلیم، خشکسالی، سیل، رودهای مرزی،هیدروپلیتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر بروز چالش هیدروپلیتیکی رودهای مرزی با تاکید بر منطقه جنوب آفریقا
%A زرقانی, سیدهادی
%A مشایخی, محرم
%A نسیمی, زهرا
%J همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا
%D 2018

[Download]