پنجمین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری , 2017-12-26

عنوان : ( زمان بندی پروژه با استفاده از تکنیک موازنه در دو دهه اخیر )

نویسندگان: رضا شایسته بیلندی , منصور قلعه نوی , ابراهیم رضایی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پروژه‌‌ای موفق ‌‌است که با کمترین هزینه، در کوتاه‌‌ترین زمان‌‌ و بالاترین کیفیت انجام‌‌ شود .تغییرات سه عامل زمان، هزینه ‌‌و کیفیت در هر پروژه به یکدیگر وابسته هستند و به دلیل محدودیت منابع و سایر محدودیت‌‌هایی که در هر پروژه وجود دارد در تعارض با هم می‌‌باشند .به همین دلیل ایجاد رابطه‌‌ای بهینه بین زمان، هزینه ‌‌و کیفیت یکی از اهداف مهم در هر پروژه ‌‌می‌‌باشد .معمولا برای هر فعالیت در پروژه چند حالت اجرا که هر کدام زمان، هزینه، کیفیت‌‌ و مقدار مصرف منابع متفاوتی دارد، تعریف‌‌ می‌‌شود. با توجه به محدودیت منابع و محدودیت روابط پیش نیازی بین فعالیت‌‌ها، مدیر پروژه باید ترتیب اجرای فعالیت‌‌ها را به صورتی برنامه‌‌ریزی‌‌کند و گزینه‌‌ای را برای اجرای هر فعالیت انتخاب‌‌ نماید که با اجرای فعالیت‌‌ها ترکیب بهینه ‌‌و متعادلی به صورت همزمان بین زمان، هزینه و کیفیت پروژه ایجاد شود. به این تکنیک از برنامه ریزی، موازنه بین زمان، هزینه و کیفیت گفته ‌‌می‌‌شود. مسأله موازنه ‌‌به صورت‌‌های مختلفی مدل‌‌سازی می‌‌شودکه برای حل آنها می‌‌توان از روش‌‌های ابتکاری، فراابتکاری و برنامه‌‌ریزی ریاضی استفاده‌‌ کرد. این مقاله به بررسی برخی از پژوهش های انجام‌‌ شده در زمینه تکنیک موازنه در برنامه زمانبندی پروژه،از طریق بررسی شانزده مقاله مرتبط با موضوع که در مدت بیست سال اخیر منتشر شده‌‌اند،می‌‌پردازد. هدف بیان اهمیت تکنیک موازنه، بررسی روش‌‌های مدل‌‌سازی مسأله ها و الگوریتم حل آنها در مدت بیست سال اخیر در برنامه‌‌ریزی پروژه می‌‌باشد. نتایج نشان داد که در سال‌‌های اخیر توجه به عامل کیفیت در پروژه‌‌ها و درنظرگرفتن شرایط عدم قطعیت از نوع فازی در مدل‌‌سازی مسأله‌‌های موازنه بیشتر شده است.

کلمات کلیدی

, موازنه زمان ‌‌هزینه‌‌وکیفیت, زمانبندی پروژه, بهینه‌‌سازی, محدودیت منابع, الگوریتم‌‌های فراابتکاری, برنامه‌‌ریزی پروژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068223,
author = {شایسته بیلندی, رضا and قلعه نوی, منصور and ابراهیم رضایی نیک},
title = {زمان بندی پروژه با استفاده از تکنیک موازنه در دو دهه اخیر},
booktitle = {پنجمین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موازنه زمان ‌‌هزینه‌‌وکیفیت،زمانبندی پروژه،بهینه‌‌سازی،محدودیت منابع،الگوریتم‌‌های فراابتکاری،برنامه‌‌ریزی پروژه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمان بندی پروژه با استفاده از تکنیک موازنه در دو دهه اخیر
%A شایسته بیلندی, رضا
%A قلعه نوی, منصور
%A ابراهیم رضایی نیک
%J پنجمین کنگره سالانه بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
%D 2017

[Download]