دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-04-11

عنوان : ( بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم )

نویسندگان: علی خندان , سیدهادی ابراهیمی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش افزودنی های اوره و ملاس یا شیره نبات بر ویژگی های شیمیایی و تخمیری سیلاژ تفاله چغندرقند بود. تفاله چغندرقند مرطوب بدون افزودنی یا به صورت مخلوط شده با سه سطح صفر، 5/0 و 1 درصد اوره و سطح 2 درصد ملاس یا شیره نبات بر حسب وزن تر در قالب طرح کاملا تصادفی در 10 تیمار و 6 تکرار به دو صورت پرس و وکیوم سیلو شدند. میزان pH در سیلوهای وکیوم نسبت به پرس کاهش معنی داری یافت (005/0=p ). حضور کربوهیدرات های محلول ملاس یا شیره نبات باعث تولید اسید های چرب بیشتری نسبت به سیلوهای فاقد افزدونی شده بود (0001/0>P) که در نتیجه افت پی اچ، افزایش ظرفیت بافری را موجب گردید (0001/0>P). تاثیر ملاس یا شیره نبات بر بسیاری از ویژگی های سیلاژ یکسان بود و تفاوت معنی داری بین این دو افزودنی مشاهده نشد. به طور کلی نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که افزودنی ها موجب حفظ کیفیت سیلاژ، افزایش پروتئین خام، اسید های چرب فرار و ارزش غذایی سیلاژ گردید. علاوه بر این کیفیت سیلوهای وکیوم نسبت به پرس بهتر بود و این روش علاوه بر کاهش احتمال تلفات سیلاژ به عنوان یک فناوری جایگزین قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, تفاله چغندر, شیره نبات, ملاس, سیلوی وکیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068229,
author = {خندان, علی and ابراهیمی, سیدهادی and دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی},
title = {بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {تفاله چغندر، شیره نبات، ملاس، سیلوی وکیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر افزودن اوره و ملاس یا شیره نبات بر خصوصیات شیمیایی و کیفی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی وکیوم
%A خندان, علی
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]