اقتصاد و بانکداری اسلامی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-3) , صفحات (123-160)

عنوان : ( آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی )

نویسندگان: وحید ارشدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه‌هایی که باعث تشکیل شبکه‌های افقی پایدار و نیز قدرتمندتر شدن تعاملات اجتماعی می‌شود. احکام و آموزه‌های اخلاقی اسلامی مربوط به آداب تجارت، بسترساز این روابط اعتماد آمیز و تشکیل سرمایه اجتماعی می‌شوند. در این مقاله به چند مورد از این آداب و اخلاقیات اشاره و با استفاده از قرآن و سنت، آموزه‌های دینی اعتمادساز در حوزه فعالیت های اقتصادی ارائه شده است. صداقت و راستی، انصاف در معاملات، مشارکت، تعاون و انفاق در معاملات تجاری، دخالت نکردن در معاملات دیگران، ثبت کردن معاملات، اعتدال و میانه‌روی در مخارج، مستحکم کار کردن و ارائه کالا و خدمات مناسب، خوش برخوردی، هشت آموزه دینی اعتمادساز است که منتهی به تشکیل شبکه‌های افقی پایدار خواهد شد و در کنار آسایش، آرامش را در فعالیت های اقتصادی حاکم می‌کند.

کلمات کلیدی

, آموزه‌های اخلاقی اسلام, معاملات, سرمایه اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068247,
author = {ارشدی, وحید},
title = {آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی},
journal = {اقتصاد و بانکداری اسلامی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {March},
issn = {****-0208},
pages = {123--160},
numpages = {37},
keywords = {آموزه‌های اخلاقی اسلام، معاملات، سرمایه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزه‌های اخلاقی خرید و فروش (معاملات) در جامعه اسلامی و تأثیر آن بر انباشت سرمایه اجتماعی و تقویت سایر بخش‌های مولد اقتصادی
%A ارشدی, وحید
%J اقتصاد و بانکداری اسلامی
%@ ****-0208
%D 2014

[Download]