دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2018-03-10

عنوان : ( مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه )

نویسندگان: رضا شایسته بیلندی , منصور قلعه نوی , ابراهیم رضایی نیک ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منابع لازم برای اجرای فعالیت‌‌های پروژه معمولا به صورت محدود در دسترس هستند .به همین دلیل استفاده و تخصیص منابع به فعالیت‌‌ها باید به صورت بهینه انجام شود .در این پژوهش با استفاده از تکنیک موازنه زمان، هزینه و کیفیت و تعریف‌‌کردن رابطه‌‌ای برای محاسبه مقدار منابع تجدیدپذیر استفاده نشده در هر بازه زمانی از زمان اجرای پروژه، تأثیر تخصیص‌‌دادن هزینه جریمه برای مقادیر استفاده نشده از هر نوع منبع تجدیدپذیر و همچنین تأثیر افزایش دادن هزینه جریمه، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته‌‌است .بدین‌‌ منظور دو آزمایش با بیست و یک حالت مختلف تعریف گردید و یک مسأله نمونه سه بار برای هر حالت با استفاده از الگوریتم ژنتیک نسخه NSGA IIحل شد .نتایج نشان داد اعمال هزینه جریمه برای هر واحد از منابع باقیمانده در بازه‌‌های زمانی و استفاده از تکنیک موازنه باعث می‌‌شود تخصیص منابع به صورت بهینه‌‌تر انجام گیرد و زمان اجرای پروژه بهبود یابد.

کلمات کلیدی

, موازنه زمان هزینه و کیفیت, زمان‌‌بندی پروژه, منابع تجدیدپذیر, الگوریتم ژنتیک NSGA II, بهینه‌‌سازی, هزینه جریمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068253,
author = {شایسته بیلندی, رضا and قلعه نوی, منصور and ابراهیم رضایی نیک},
title = {مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {موازنه زمان هزینه و کیفیت، زمان‌‌بندی پروژه، منابع تجدیدپذیر، الگوریتم ژنتیک NSGA II، بهینه‌‌سازی، هزینه جریمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدلسازی و حل مسأله تبادل زمان، هزینه و کیفیت با درنظرگرفتن جریمه عدم استفاده از منابع تجدیدپذیر در پروژه
%A شایسته بیلندی, رضا
%A قلعه نوی, منصور
%A ابراهیم رضایی نیک
%J دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2018

[Download]