آب و توسعه پایدار, دوره (4), شماره (1), سال (2017-7) , صفحات (125-132)

عنوان : ( بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰ )

نویسندگان: حسین انصاری , آرمین بوستانی , سید علیرضا طباطبایی , مجید فروزش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مدیریت جدید منابع آب با توجه به محدودیت در بهره‏ برداری و توسعه منابع آبی در دسترس جوامع شهری، بایستی به مدیریت تقاضا بیشتر از مدیریت تامین توجه گردد. از طرفی رسیدن به الگوی مصرف پایدار، تنها با اعمال مولفه ‏هایی نظیر رعایت الگوی مصرف، فرهنگ ‏سازی، اصلاح قوانین تعرفه‏ گذاری و سیاست ‏های تشویقی، اصلاحی و یا بازدارنده در بخش مدیریت کلان امکان‏ پذیر است. در نظر گرفتن فاکتورهای تعیین‏ کننده ‏ی تقاضای آب از یک سو و اقدامات کاهنده ‏ی مدیریت مصرف از سوی دیگر، بایستی به عنوان یک راه ارتباطی مخصوص بین سیاست‏ گذاری تامین آب، قابلیت در دسترس بودن و منابع تجدیدپذیر تلقی شود. با توجه به موقعیت مکانی و زیارتی در شهر مشهد، علاوه بر متغیرهای تصمیم ‏گیری جامعه شهری، تامین آب شرب و بهداشتی برای زائران، اهمیت بالایی نزد مدیران تصمیم‏ گذار دارد. عدم تبعیت برنامه ورود زائران از یک الگوی زمانی خاص و یکنواخت، برآورد میزان مصرف و تقاضای موجود در شبکه را مشکل می‏ کند. به دلیل قرارگیری دشت مشهد در محدوده‏ ی ممنوعه، امکان حفر چاه جدید در این دشت بحرانی وجود ندارد. لذا با توجه به بحران ‏های آتی و موقعیت خاص شهر مشهد به لحاظ مذهبی و لزوم تامین آب شرب این شهر، بررسی وضعیت تامین آب از مخازن شرب برای برنامه ‏ریزی کلان در تامین آب شرب شهر در افق ۱۴۲۰ و ارائه رهیافت ‏هایی برای بهره‏ برداری از منابع آب متعارف و غیرمتعارف ضروری به نظر می ‏رسد. با تعیین صحیح کلیه عوامل تعیین‏ کننده‏ ی مصرف (چشم انداز۳۰ ساله)، می‏ توان تخمین مناسبی برای میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد با رویکرد مدیریت مصرف ارائه نمود.

کلمات کلیدی

, مدیریت مصرف, تامین آب, آب شرب مصرفی, شهر مشهد, افق 1420
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068283,
author = {انصاری, حسین and بوستانی, آرمین and طباطبایی, سید علیرضا and فروزش, مجید},
title = {بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {۲۴۲۳-۵۴۷۴},
pages = {125--132},
numpages = {7},
keywords = {مدیریت مصرف، تامین آب، آب شرب مصرفی، شهر مشهد، افق 1420},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰
%A انصاری, حسین
%A بوستانی, آرمین
%A طباطبایی, سید علیرضا
%A فروزش, مجید
%J آب و توسعه پایدار
%@ ۲۴۲۳-۵۴۷۴
%D 2017

[Download]