آب و توسعه پایدار, دوره (1), شماره (1), سال (2014-3) , صفحات (81-88)

عنوان : ( کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی )

نویسندگان: سیدابوالقاسم حقایقی مقدم , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشاورزی حفاظتی به مجموعه ای از اقدامات شامل نگهداری مقدار مناسبی از بقایای گیاهی در سطح خاک، رعایت تناوب زراعی مناسب و کاهش هر چه بیشتر عملیات خاک ­ورزی گفته می شود که سبب صرفه جویی در زمان و انرژی و تقویت منابع آب و خاک می­ شود. از جمله اثرات کشاورزی حفاظتی که می تواند بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی موثر باشد، تغییر در ضریب زبری و نفوذپذیری خاک است. در این پژوهش از جمع­ بندی نتایج بررسی­ ها، مقدار افزایش ضریب زبری و شدت نفوذ آب در خاک به ترتیب ۳۵ و ۲۵ درصد در شرایط کشاورزی حفاظتی تخمین زده شد. نتایج شبیه سازی آبیاری سطحی در شرایط کشاورزی حفاظتی با مدل SIRMOD نشان داد زمان پیشروی آب به طور متوسط ۲/۳۷ درصد نسبت به کشاورزی مرسوم افزایش می یابد. این افزایش را می توان به دلیل بالا رفتن ضریب زبری ناشی از وجود بقایای گیاهی در سطح مزرعه دانست. تغییر شیوه خاک ورزی از مرسوم به حفاظتی باعث تغییر در راندمان کاربرد و راندمان آبیاری نشد. یکنواختی توزیع آب در مزرعه به خاطر استفاده از شیوه کشاورزی حفاظتی ۹ درصد کاهش نشان داد. کشاورزی حفاظتی باعث ۳۶ درصد کاهش در تلفات رواناب انتهایی شد که مزیت قابل توجه این شیوه می باشد. از طرف دیگر کشاورزی حفاظتی به طور متوسط نفوذ عمقی آب به زیر منطقه توسعه ریشه را ۵۴ درصد افزایش داد.

کلمات کلیدی

, کشاورزی حفاظتی, آبیاری سطحی, خاک ورزی, بقایای گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068295,
author = {حقایقی مقدم, سیدابوالقاسم and انصاری, حسین},
title = {کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-5474},
pages = {81--88},
numpages = {7},
keywords = {کشاورزی حفاظتی; آبیاری سطحی; خاک ورزی; بقایای گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کشاورزی حفاظتی و تاثیر آن بر هیدرولیک روش های آبیاری سطحی
%A حقایقی مقدم, سیدابوالقاسم
%A انصاری, حسین
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2014

[Download]