مطالعات تاریخ اسلام, دوره (10), شماره (37), سال (2018-9) , صفحات (7-24)

عنوان : ( بررسی تحدیدگرایی در قرائات و تسبیع آن توسط ابن مجاهد )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی , زهرا حیدری ابروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اظهارنظرهای بیشماری در تاریخ قرائات درباره تقسیم و محدودنمودن قرائت های قرآن به عدد هفت توسط «ابن مجاهد» وجود دارد. یکی از اصلی ترین محورهای نقد عملکرد وی، اصل تحدیدگرایی و جلوگیری از نشر و گسترش هرنوع قرائت دیگری از قرآن به جز موارد منتخب خود است. به نظرمی رسد لازم است عملکرد او از منظر تاریخی و صبغه محدودیت گرایی در ادوار مختلف تاریخ اسلام تا قرن 4هجری مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به این مساله پاسخ گفت که آیا تحدیدگرایی در قرائات بدعتی انجام شده توسط وی بوده است یا خیر؟ جستار حاضر با روش توصیف و تحلیل داده های تاریخی، پیشینه تحدیدگرایی از عصر پیامبر تا قرن 4هجری را مورد بررسی قرار داده و رهاورد آن چنین بوده است: اولین بنیان گذار اندیشه تحدیدگرایی در قرائات، شخص پیامبر اکرم بودند و پس از ایشان در اعصار مختلف این تفکر دنبال گردید و نهایتاً در قرن4 ابن مجاهد آن را به منصه ی ظهور رساند. به همین سبب نمی توان به اصل تحدیدگرایی در عرصه قرائات قرآن خدشه ای وارد نمود.

کلمات کلیدی

, پیامبر اکرم, تحدیدگرایی, قرائات, ابن مجاهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068330,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی and حیدری ابروان, زهرا},
title = {بررسی تحدیدگرایی در قرائات و تسبیع آن توسط ابن مجاهد},
journal = {مطالعات تاریخ اسلام},
year = {2018},
volume = {10},
number = {37},
month = {September},
issn = {2228-6713},
pages = {7--24},
numpages = {17},
keywords = {پیامبر اکرم، تحدیدگرایی، قرائات، ابن مجاهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تحدیدگرایی در قرائات و تسبیع آن توسط ابن مجاهد
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%A حیدری ابروان, زهرا
%J مطالعات تاریخ اسلام
%@ 2228-6713
%D 2018

[Download]