2nd International Conference on Electrical , 2017-09-07

عنوان : ( پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش) )

نویسندگان: علی ویسی , عباس روحانی , محمد طبسی زاده , فرهاد کلاهان , رسول خدابخشیان کارگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای صنعتی امروز با گسترش بکارگیری از اتوماسیون و تجهیزات پیشرفته در فرآیندهای تولید، همسوی با رشد تکنولوژی بسیاری از اتلاف‏ها را کاهش داده اما خود توقف ماشین‏ها به علت خرابی یا از کارافتادگی هم منجر به توقف تولید در واحدهای تولیدی و خطوط تولید شده است. در این راستا دستیابی به پیش‏بینی قابلیت اطمینان و دسترس‏پذیری برای برنامه‏ریزی نت پیشگیرانه و تعویض دوره‏ای اجزای بحرانی به منظور افزایش روز افزون زمان عملیات تولید ضروری است. برای ارزیابی قابلیت اطمینان و دسترس‏پذیری، اطلاعات خرابی ماشین‏ها CNC مورد استفاده در خط تولید بوش سیلندر را برای مدت 12 ماه جمع‏آوری و با استفاده از آزمون نیکویی برازش در نرم افزار آماری Minitab مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد اطلاعات میانگین زمان‏ بین خرابی‏های ماشین‏های CNC از توزیع 3 پارمتر ویبول تبعیت می‏کنند. مرحله بورینگ با 99/0 بیشترین قابلیت اطمینان و راف 2 با مقدار 89/0 بیشترین دسترس‏پذیری را داشتند. همچنین مقادیر قابلیت اطمینان و دسترس‏پذیری برای خط ماشین‏کاری به ترتیب برابر 12/0 و 84/0 است که نیاز به بهبود جدی دارد.

کلمات کلیدی

, بوش سیلندر, ماشین‏های CNC, توزیع خرابی, قابلیت اطمینان, دسترس‏پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068345,
author = {ویسی, علی and روحانی, عباس and طبسی زاده, محمد and کلاهان, فرهاد and خدابخشیان کارگر, رسول},
title = {پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش)},
booktitle = {2nd International Conference on Electrical},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بوش سیلندر، ماشین‏های CNC، توزیع خرابی، قابلیت اطمینان، دسترس‏پذیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی قابلیت اطمینان ماشین‏های CNC با استفاده از توزیع آماری مناسب برای داده‏های خرابی (مطالعه موردی: خط تولید بوش)
%A ویسی, علی
%A روحانی, عباس
%A طبسی زاده, محمد
%A کلاهان, فرهاد
%A خدابخشیان کارگر, رسول
%J 2nd International Conference on Electrical
%D 2017

[Download]