آیین حکمت, دوره (9), شماره (31), سال (2017-6) , صفحات (187-205)

عنوان : ( اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن )

نویسندگان: طوبی لعل صاحبی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشهور است که اخلاق در نظر فلاسفۀ اسلامی اخلاق فضیلت محور است. این جستار در صدد بیان آن است که اخلاق از دیدگاه ملاصدرا امری وجودی است و از این جهت قلمرویی گسترده دارد که شامل عقل نظری و عملی می گردد. زیرا مولفه های معرفتی در اندیشۀ وی همان مولفه های اخلاقی هستند که خود، اصولی هستی‎شناختی محسوب می گردند. انسان به میزان برخورداری از وجود، اخلاقی می گردد و میزان و معیار این وسعت وجودی، مطابقت با اصول عقلانی- وحیانی است که اخلاق فضیلت محور فاقد آن است. از سوی دیگر نوع نگاه ملاصدرا به این اصول و قواعد برگرفته از ساحت هستی، اخلاق او را در اخلاق عمل محور نیز محدود نمی سازد. بنابراین در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی همراه است تلاش بر این است تا ضمن اینکه پاره ای از مشترکات اخلاق فضیلت مدار و تکلیف مدار را نشان دهد با تأکید ملاصدرا بر الگوی اخلاقی یا ولایت محوری، این اخلاق را از سایر نظریات متمایز شمارد.

کلمات کلیدی

, علم, وجود, الگوی اخلاقی, عامل اخلاقی, خلق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068348,
author = {لعل صاحبی, طوبی and مسعودی, جهانگیر},
title = {اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن},
journal = {آیین حکمت},
year = {2017},
volume = {9},
number = {31},
month = {June},
issn = {2002-1356},
pages = {187--205},
numpages = {18},
keywords = {علم، وجود، الگوی اخلاقی، عامل اخلاقی، خلق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق وجودی ملاصدرا و پاره‎ای از لوازم آن
%A لعل صاحبی, طوبی
%A مسعودی, جهانگیر
%J آیین حکمت
%@ 2002-1356
%D 2017

[Download]