دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی , 2018-05-12

عنوان : ( جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی )

نویسندگان: لیلا نکویی , رضا مجیدزاده هروی , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلی ذخیره ای فسفر در گیاهان می باشد. شکمبه نشخوار کنندگان منبع غنی از باکتری های تولید کننده فیتاز است که آنزیم آنها می تواند برای تجزیه فیتات گیاهی مورد استفاده در تک معده ای ها قرار بگیرد. برای جداسازی باکتریهایی با قابلیت فیتازی،مایع شکمبه جمع آوری شد و پس از صاف نمودن آن روی محیط کشت مخصوص باکتریهای شکمبه حاوی سدیم فیتات بصورت بی هوازی در دمای 39 درجه رشد داده شد. سپس رنگ آمیزی به روش آمونیوم مولیبدات در محیطهای حاوی سدیم فیتاتpH صورت گرفت و توانایی تولید آنزیم فیتاز روی محیط کشت اختصاصی تعیین شد. فعالیت آنزیمهای باکتریهای منتخب در pHهای مختلف سنجیده شد. از میان 40 باکتری جدا شده شده تعداد 22 سویه توانایی تولید فیتاز را داشتند که بصورت هاله شفاف دارای R1,R2,R3,R4,R5,R در اطراف کلنیها مشخص شد. اندازه گیری فعالیت آنزیمی این 22 گونه نشان داد که 6 گونه 5/5 بود . با توجه فعالیت فیتازی سویه های pH بیشترین فعالیت آنزیمی بودند. حداکثر فعالیت آنزیمی برای اغلب آنها در5 استفاده از این باکتریها بصورت مکملهای میکروبی در خوراک حیوانات تک / 4 و 5 / های 5 pH در R1,R2,R3,R4,R5,R6 معده ای پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, باکتریهای شکمبه , فعالیت آنزیمی, فیتات, فیتاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068373,
author = {نکویی, لیلا and مجیدزاده هروی, رضا and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی},
year = {2018},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {باکتریهای شکمبه ، فعالیت آنزیمی، فیتات، فیتاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتریهای شکمبه با قابلیت تجزیه فیتات گیاهی وتعیین میزان فعالیت فیتازی در شرایط برونتنی
%A نکویی, لیلا
%A مجیدزاده هروی, رضا
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J دومین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم دامی
%D 2018

[Download]