چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی , 2018-04-25

عنوان : ( بررسی روشها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی )

نویسندگان: مریم ضابط , میلاد عدلی , بهشید بهکمال ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده‌های مکانی، به داده‌هایی گفته می‌شود که بیان‌کننده موقعیت جغرافیایی یک موجودیت (طبیعی یا مصنوعی) باشند. مهمترین ویژگی های داده های مکانی که باعث پیچیدگی بسیار بالای کاوش داده های مکانی می شوند حجم بسیار زیاد، روابط و قوانین پیچیده حاکم بر این داده هاست که از ترکیب اطلاعات مکانی، توصیفی و زمانی حاصل می شود. در این پژوهش ابتدا روش‌های تحلیل و کاوش داده‌های مکانی طبقه بندی می‌شود. سپس راهکارهای ارائه شده در مقالات گذشته براساس طبقه بندی ارائه شده مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان براساس ویژگی ها و نقاط قوت راهکارهای ارائه شده، ارزیابی مقایسه‌ای از کاربردهای مورد بررسی ارائه خواهد شد.

کلمات کلیدی

, داده های مکانی, تحلیل داده, طبقه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068375,
author = {ضابط, مریم and عدلی, میلاد and بهکمال, بهشید},
title = {بررسی روشها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {داده های مکانی، تحلیل داده، طبقه بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی روشها و کاربردهای تحلیل داده های مکانی
%A ضابط, مریم
%A عدلی, میلاد
%A بهکمال, بهشید
%J چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
%D 2018

[Download]