مطالعات فهم حدیث, دوره (4), شماره (2), سال (2018-5) , صفحات (9-33)

عنوان : ( ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر )

نویسندگان: حکیم وزیری , محمدعلی غیور , مهدی جلالی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منابع کهن پیرامون آیه «هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقیم» (الحجر: 41) سه گونۀ روایی به چشم می‌خورد؛ گونۀ اول در مقام تأویل آیه و تطبیق آن با مصداق عینی، حضرت علی (ع) می‌باشد که نمونه‌های فراوانی از آن در تفاسیر روایی یافت می‌شود؛ گونۀ دوم ناظر به اختلاف قرائت، خوانش‌هایی دارای توجیه ادبی از آیه است که در مجموع چهار قرائت برای آن گزارش شده است اما آن خوانشی از آیه که با آیات مشابه (مرتبط)، سیاق عام آیات قرآن تأیید گردد و از نقلی صحیح و معتبر برخوردار باشد، همان قرائت متداول در قرآن است. اما گونۀ سوم روایات، خوانشی از آیه است که در آن به نام علی (ع) تصریح شده است. این خوانش به این مقدار که علی (ع) مصداقِ تأویلی آیه باشد، خرسند و قانع نبوده و در صدد ارائۀ خوانشی از آیه بوده است که نام آن حضرت، ظاهر لفظ قرآن باشد که البته این خوانش از آیه، در میان شیعیان دستاویزی برای توهم تحریف قرآن نیز قرار گرفته است. در این مقاله با بهره‌گیری از روش سندپژوهی، تحلیل محتوا و سنجش و ارزیابی داده‌ها به این نتیجه دست یافتیم، هیچ‌یک از روایات دسته اخیر، برای ادعای گزاف تحریف قرآن، صلاحیت لازم را ندارند.

کلمات کلیدی

, آیه 41 سوره الحجر, صراط, روایات تفسیری, گونه‌های روایی, اختلاف قرائت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068435,
author = {وزیری, حکیم and غیور, محمدعلی and جلالی, مهدی},
title = {ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر},
journal = {مطالعات فهم حدیث},
year = {2018},
volume = {4},
number = {2},
month = {May},
issn = {2588-3895},
pages = {9--33},
numpages = {24},
keywords = {آیه 41 سوره الحجر; صراط; روایات تفسیری; گونه‌های روایی; اختلاف قرائت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر
%A وزیری, حکیم
%A غیور, محمدعلی
%A جلالی, مهدی
%J مطالعات فهم حدیث
%@ 2588-3895
%D 2018

[Download]